Po ketverių metų Kauno kolegija pretenduos į taikomųjų mokslų universiteto statusą, todėl kryptingai stiprinamas tarptautinių partnerių tinklas, pritaikoma jų geroji praktika, vykdomi bendri projektai, taikomieji moksliniai tyrimai.

Kauno kolegijos tarptautinės partnerystės vystymo koordinatorė Jolanta Valiaugienė pažymi, kad kolegijos strateginiame veiklos plane numatyti uždaviniai atliepia Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų erdvės prioritetus, tačiau jų įgyvendinimas reikalauja  ir tam tikrų pokyčių. Glaudesnė partnerystė su aukštosiomis mokyklomis Europoje ir už jos ribų yra esminis tarptautiškumo plėtros pagrindas.

Partnerystės, padedančios kurti tvirtesnę pasaulinę akademinę bendruomenę

Aukštųjų mokyklų partnerystė vis labiau plėtojama ir tampa ne tik studentų judumo, bet ir aukštos kokybės bendradarbiavimą mokymo, mokslinių tyrimų, žinių perdavimo, organizavimo ir procesų valdymo srityse lemiančiais akademinio ir neakademinio personalo mainais. 

Formuojant tvarią žinių ir inovacijų ekosistemą Kauno kolegijoje, siekiant aukštos mokslo taikomosios veiklos kokybės ir didesnės mokslinių žinių sklaidos, būtina partnerystė su aukštosiomis mokyklomis Europoje ir už jos ribų, su kuriomis sietų bendri interesai plėtojant ne tik studentų ir dėstytojų  judumą, bet ir aukštos kokybės bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, žinių perdavimo, organizavimo ir procesų valdymo srityse. 

Kolegijos bendruomenė dalyvauja Europos universitetų iniciatyvoje ir siekia, kad Kauno kolegija taptų Europos taikomųjų mokslų universitetu, vykdančiu kelių pakopų aukštojo mokslo studijas.

Tarp Kauno kolegijos tarptautinių partnerių – aukštosios mokyklos ne tik iš Europos, bet ir Afrikos, Azijos. J. Valiaugienė sako, kad plėtojant partnerystes ne tik su Europoje, bet ir kituose žemynuose esančiomis aukštosiomis mokyklomis, Kauno kolegija stiprina savo potencialą bei siekia užtikrinti tvarius ir abipusiai naudingus rezultatus.

„Bendradarbiaudama su Afrikos ir Azijos aukštosiomis mokyklomis, kolegija gali prisidėti prie globalaus švietimo ir mokslinių tyrimų tinklų vystymo per žinių mainus ir gebėjimų stiprinimą. Tokios partnerystės padeda stiprinti švietimo ir mokslinių tyrimų pajėgumus Afrikos ir Azijos universitetuose, taip kuriant tvirtesnę pasaulinę akademinę bendruomenę. Bendradarbiavimu prisidedame prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo“, – sako J. Valiaugienė.

Ji priduria, kad studentų ir dėstytojų mainai skatina kultūrinį supratimą ir praturtina akademinę patirtį. Susipažinimas su skirtingomis švietimo sistemomis ir kultūromis didina globalias kompetencijas studentams ir dėstytojams. Bendradarbiavimo stiprinimas su Azijos šalyse esančiomis aukštosiomis mokyklomis atitinka Lietuvos  aukštojo mokslo tarptautiškumo, lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje skatinimo 2024–2026 metais kryptis, prioritetus ir priemones didinant Lietuvos aukštojo mokslo žinomumą bei organizuojant kryptingą ir konsoliduotą Lietuvos aukštojo mokslo pristatymą Lietuvos tikslinėse eksporto rinkose.

Naujausi tarptautiniai partneriai – Malaizijos aukštosios mokyklos

Šį mėnesį Malaizijoje lankęsi Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas, direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė ir tarptautinės partnerystės koordinatorė J. Valiaugienė pasirašė reikšmingą bendradarbiavimo sutartis su BERJAYA University College ir prestižine aukštojo mokslo institucija, sparčiai kylančia QS pasaulio universitetų reitinge – INTI International University & Colleges.

„Susitikimų su šiomis aukštosiomis mokyklomis metu buvo aptartos abipusiai naudingos galimos veiklos, ypač akcentuojant prioritetines tyrimines mokslo kryptis, publikacijas, nuotolinį dėstymą, dalyvavimą bendrose konferencijose ir jų organizavime. Su BERJAYA University College planuojamos edu-tourism vystymo galimybės, kai derinama mokymo ir kultūrinė / turistinė programa. Jau parengti ir Malaizijos partneriams nusiųsti pasiūlymai pritraukti šių aukštųjų mokyklų tyrėjus nuotoliniam darbui  Kauno kolegijoje“, – dalinasi J. Valiaugienė.

Ji taip pat atskleidžia, kad ateinantį rudenį į INTI International University pagal „Erasmus+“ mainų programą dalinėms studijoms planuoja vykti Kauno kolegijos Tarptautinio verslo studentas, todėl derinama jo dalinių studijų Malaizijoje programa.