Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje studentų konferencijoje „Idėjų forumas“, vyksiančioje balandžio 25 d. Kauno kolegijoje. Konferenciją pradės plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys:

  • Jungtinėje Karalystėje gyvenantis medicinos antropologas, Sveikatos ir slaugos profesijų taryboje (HCPC) registruotas dramos terapeutas, ,,The Awesome Puppet Company“ meno vadovas, Brunelio universiteto Dramos terapijos magistrantūros studijų programos vadovas dr. Daniel Stolfi.
  • Sinergija universiteto Filosofijos fakulteto dekanė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, mokslinių straipsnių ir knygų autorė, kalbų mokyklų, skatinančių daugiakalbystę Serbijos Respublikoje iniciatorė, Serbijos anglų kalbos asociacijos prezidentė, žurnalo „SingiLogos“ vyriausioji redaktorė dr. Marijana Prodanović.
  • Graikijos Trakijos regiono Demokrito universiteto docentė, dėstanti taikomąją lingvistiką – dvikalbystę švietimo sistemoje, anglų kalbos pradinėse, bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose dėstytoja, tarptautinių konferencijų pranešėja, recenzuotų mokslinių straipsnių autorė dr. Lydia Mitits.

Konferencijos kryptys:

  • kūrybiškumas socialinio darbo profesijos lauke;
  • kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste;
  • estetikos ir meno filosofijos aspektai;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika;
  • lingvistikos, vertimo ir kalbų aktualijos;
  • studentų tyriminių kompetencijų ugdymas tarptautinėje aplinkoje;
  • technologijų ir verslo pasiekimai bei įžvalgos;
  • kūrybiniai ieškojimai ir atradimai virtualiose meno parodose.

Konferenciją lydės studentų vizualaus meno bei dizaino parodos.

Konferencijos kalbos – lietuvių, anglų.

Renginio organizatorius – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas.

Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome užpildyti registracijos anketą iki balandžio 24 d.