Praėjusią savaitę Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas kvietė į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Menas, dizainas, kalbos, ugdymas ir socialinis darbas: teorijos ir praktikos inovacijos“ (ADLES). Labai džiaugiamės, jog renginyje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš 8 pasaulio šalių. Sveikindamas susirinkusiuosius, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys akcentavo, jog konferencijoje pranešimus pristatančių dalyvių dalijimasis žiniomis, atliktų tyrimų rezultatais, patirtimis yra labai vertingas. „Tikimės, jog dalyvavimas renginyje paskatins atrasti naujas bendradarbiavimo galimybes“, – sakė dr. M. Dilys.

Temų įvairovė ir aktualios pranešėjų įžvalgos

Konferencija, kurią moderavo Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja, rašytoja Daiva Ida Povilaitė, pradėta plenariniu posėdžiu, kuriame pranešimą tema „Social Worker as an Educator in the Process of Helping War Refugees“ skaitė Kauno kolegijos docentė, Jonavos r. socialinių paslaugų centro direktorė, pabėgėlių integracijos Lietuvoje ekspertė, turinti 20 metų patirtį konsultuojant pabėgėlius, dr. Valentina Demidenko ir Nicosia universiteto Socialinio darbo katedros docentas bei CODECA organizacijos direktorius dr. Stefanos Spaneas. Pranešime dr. V. Demidenko akcentavo, jog Europos Sąjungos šalis lyderė priimanti daugiausiai pabėgėlių – Kipras. Nepaisant to, kad įvairios tiek Lietuvos, tiek Kipro organizacijos sprendžia pabėgėlių problemas, tačiau Kipro organizacijų atstovai turi daugiau patirties dirbdami su karo traumomis, nei specialistai iš Lietuvos. Todėl pranešime Kauno kolegijos docentė dėmesį sutelkė į Lietuvos ir Kipro palyginimą, pabrėždama, jog edukatorių vaidmuo yra ypač svarbus ir reikšmingas, nes būtent jie yra pirmieji pagalbą pabėgėliams suteikiantys žmonės. Renginį tęsė University of A Coruña atstovė – prorektoriaus pavaduotoja, atsakinga už tarptautinį skatinimą ir kalbų politiką, UDC kalbų centro vadovė prof. dr. María Begoña Crespo García pranešimu „English in International Settings: A Catalyst for Intercultural Competence“, kuriame išryškino, jog kalbos dominavimą lemia politinės priežastys, migracija, tačiau daugiausiai įtakos turi globalizacija. Prof. dr. María Begoña Crespo García pasidalino nuomone, kad vienos kalbos įsivyravimas nėra negatyvus dalykas, priešingai, kalbėdami skirtingomis gimtosios kalbomis ir pasitelkdami, pavyzdžiui, anglų kalbą mes turime galimybę susikalbėti, tarpusavio komunikacija tampa lengvesnė ir sklandesnė.

Niujorko meno ekspertizės laboratorijos partneris, JAV Fulbrighto draugijos mokslininkas, Europos humanitarinio universiteto dėstytojas, knygų autorius dr. Jeffery Michael Taylor pranešime „Knowledge in Art and Its Corruption“ akcentavo, jog nustatyti, ar meno kūrinio autorių nėra taip paprasta. Meno rinkos ekspertai dažnai neturi vieningos nuomonės, todėl nuomonę apie vieno ar kito meno kūrinio autorystę formuoja ne viena, o kelios, tarpusavyje konkuruojančios, profesionalų grupės. Dr. J. M. Taylor sakė, jog nustatyti autorystę padeda tobulėjančios technologijos, tokios kaip: rentgenas, mikroskopas ir kt., tačiau, visų pirma, meno tyrėjai, norėdami nustatyti meno kūrinio autorių, ieško jame užuominų, kurios iš lėto veda prie didesnių atradimų, o galiausiai – autorystės patvirtinimo arba paneigimo. Plenarinį posėdį užbaigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovas dr. Andrius Eidimtas pranešimu „Culturally Inclusive Learning Environment in Higher Education“, kuriame pabrėžė, kad kultūriškai palanki, palaikanti studijų aplinka iš užsienio studijuoti į Lietuvą atvykusiems studentams ypač svarbi. Studentai nori pozityvios, priimančios aplinkos. Jiems svarbi pagarba, etiketas, empatija. Studentai tikisi, jog dėstytojas gebės paskaitoje sukurti saugią, priimančią atmosferą, mokės diplomatiškai spręsti konfliktines situacijas, bendraus maloniai, gebės padrąsinti.

Po plenarinio posėdžio konferencijos organizatoriai kvietė dalyvius į penkias skirtingas sekcijas, kuriose pranešimus dirbtinio intelekto, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, vertimo, daugiakalbystės, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, socialinėmis ir kitomis temomis pristatė pranešėjai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Mykolo Romerio universiteto, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Kolpingo kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Estijos gamtos mokslų universiteto, Liepojos universiteto, Rezeknės technologijų akademijos bei kitų institucijų.

Meno bei dizaino paroda

Kaip ir kasmet, konferenciją lydi virtuali vizualaus meno ir dizaino paroda „Laisvė“, kurioje savo kūrybą pristato menininkai iš Lietuvos ir Lenkijos. Tapybos, grafikos, tekstilės ir kitų vaizduojamojo meno šakų, o taip pat dizaino darbuose kūrėjai apmąsto laisvę ne tik kaip fundamentalią vertybę. Menininkai apmąsto ir vidinės laisvės bei kūrybinės laisvės svarbą. Virtualioje parodoje pristatomuose kūriniuose menininkai per autentišką kūrybą žiūrovui atveria platumas drauge ieškoti ir atrasti laisvę kasdienybėje, supančioje aplinkoje, ryšyje su kitais.

Ypatingas renginys

Pasibaigus konferencijai pranešėjai ir dalyviai buvo pakviesti į šventišką ypatingos parodos „12 susitikimų, 24 prisilietimai“, kuria užbaigiamas Kauno meno mokyklos 100-mečiui skirtas parodų ciklas, atidarymo renginį. „Menų akademijai švenčiant Kauno meno mokyklos 100-metį, į savo alma mater sugrįžo garsūs ir visame pasaulyje branginami bei vertinami menininkai, buvę studentai: Rimantas Dichavičius, Stasys Eidrigevičius, Dainius Liškevičius, Darius Mikšys, Židrija Janušaitė, Feliksas Jakubauskas, Eimutis Markūnas ir kiti. Parodos „12 susitikimų, 24 prisilietimai“ objektai – šių dvylikos menininkų delnų įspaudai, kuriuos iš prabangaus čekiško optinio stiklo sukūrė Menų akademijos dėstytoja, stiklo menininkė Sigita Grabliauskaitė. Dvidešimt keturiais delnų įspaudais – prisilietimais yra įprasminamas menininkų kūrybinis kelias. Ekspozicija yra Kauno meno mokyklos studentų pagerbimas bei aiški deklaracija, kad ši alma mater išlieka atvira visiems – tiek būsimiems studentams, tiek jau užvėrusiems šios įstaigos duris“, – sako Menų akademijos vadovas, parodos kuratorius Lukas Alsys.

Labai džiaugiamės, jog renginyje apsilankė ir vieni pirmųjų parodą apžiūrėjo Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms Jolanta Bareikienė, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė bei Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys. Norime padėkoti Menų ir ugdymo fakulteto dekanui Albertui Juodeikai, prodekanei studijoms Renatai Sedliorienei, prodekanei mokslui ir menui Mildai Rutkauskaitei, Kalbų centro vadovei Ievai Brazauskaitei-Zubavičienei, tarptautinės veiklos koordinatorei Kristinai Juodeikienei už visapusišką palaikymą. Labai džiaugiamės, jog renginyje dalyvavo ir gausus būrys gruodžio 4–8 d. fakultete vykusios tarptautinės dėstymo savaitės „Week of Global Learning“ dalyvių iš Slovėnijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Ispanijos, Portugalijos. Nuoširdžiai dėkojame parodos atidarymo renginyje dalyvavusiems garbiems menininkams – Stasiui Eidrigevičiui, Feliksui Jakubauskui, Eimučiui Markūnui.