Lapkričio 16 d. yra minima Tarptautinė tolerancijos diena, kurią UNESCO sprendimu buvo pradėta minėti nuo 1995 m. Žodis „tolerancija“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio tolerantia reiškia –  kantrybė. Šią dieną skatinama būti kantresniais ir pakantesniais kitokiai nuomonei ir įsitikinimams, atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių skirtingumus dėl lyties, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties, orientacijos ir pan. Įvairiose šalyse ir organizacijose organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą ir gebėjimą suprasti kitus.

Kauno kolegijos studentų atstovybė inicijavo akciją „Ką tau reiškia tolerancija?“, kurios metu per kelias savaites iš fakultetų suplaukė šūsnis popierinių lapelių su studentų atsakymais į šį klausimą.

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Smiltė Juraitė

Kauno kolegijos Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Smiltė Juraitė džiaugiasi studentų iniciatyva ir pastebi, kad ji puikiai papildo rudenį startavusį tolerancijos didinimo projektą „Gerbiam ir palaikom“.

„Aš manau, kad tolerancijos reikia mokyti – atsakingai, nuosekliai ir kantriai. Reikia, kad mes visi galiausiai suprastume, kas yra atsakomybė prieš kitą žmogų ir kiek daug galima būtų nuveikti bei pasiekti, jei atjautos ir empatijos lygis visuomenėje būtų didesnis“, – mintimis dalijasi S. Juraitė.

„Aiškinamės, kaip kiekvienas suprantame toleranciją, kalbamės apie tai, ar yra ribos tolerancijai, mokomės pagarbiai priimti kitokią nuomonę, net jei ji neatitinka tavosios. Džiugu, kad Kauno kolegijoje yra žengiami žingsniai, kurie bendruomenės narių tarpe įves daugiau aiškumo, kokia yra organizacijos pozicija tolerancijos ir pagarbos vienas kitam klausimais: yra baigiama rengti Kauno kolegijos Lygių galimybių ir įvairovės programa, startavo tolerancijos didinimo projektas „Gerbiam ir palaikom“, bendruomenėje skatinama ir puoselėjama pagarba yra viena iš 5 kolegijos vertybių“, – apie veiksmus tolerancijai didinti dalijasi S. Juraitė.

Kauno kolegijos studentė Rugilė Švabauskaitė

Kauno kolegijos Anglų kalbos ryšiams su visuomene studijų programos studentė Rugilė Švabauskaitė atskleidžia, jog tolerancija bendruomenėje leidžia kiekvienam jos nariui jaustis priimtam ir suprastam. Norint tai pasiekti, svarbu stebėti savo elgesį, mokytis priimti kitokią nuomonę.

„Manau, kad be tolerancijos liktų labai mažai meilės – meilės sau, artimiesiems ir aplinkiniams, o gyvenimas be meilės – tai „visi sezonai, bet be vasaros ar rokenrolas be būgnininko“. Kaip studentei, man svarbu, jog aplinka, kurioje praleidžiu daugiausia laiko, nekeltų neigiamų emocijų tiek man, tiek aplinkiniams. Manau, tolerancija padeda bendruomenės nariams užmegzti ir stiprinti tarpusavio ryšį, juos suvienija, todėl svarbu ją puoselėti, o tai galima daryti stebint savo paties elgesį ir vadovaujantis tolerancijos principais“, – sako R. Švabauskaitė.

Studentų atsakymai į klausimą „Ką tau reiškia tolerancija?“

 • Pasisveikinimas rytais
 • Kito žmogaus ir kitokios pozicijos supratimą
 • Pagarba ir palaikymas, supratimas
 • Draugystę
 • Pagarba žmogui, nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų, rasės, lyties ar orientacijos
 • Pakantumas
 • Pasitikėjimą
 • Gyvenimo būdą, išsilavinimą ir didelę pagarbą kitam žmogui
 • Pagarbą žmonėms, skirtingoms nuomonėms
 • Mandagumą
 • Mokėjimas visu priimti tokius, kokie jie yra
 • Pagarbą
 • Nesmerkti žmogaus, nepriklausomai nuo jo amžiaus, rasės, lyties
 • Kantriai išklausyti kitą
 • Mandagus bendravimas su visais
 • Žmonių neskirstymas rasėmis
 • Kito žmogaus gerbimas
 • Pagarba
 • Atsakomybę
 • Meilė aplinkai
 • Pagarbą kitiems
 • Visi esam lygūs
 • Sugebėjimą priimti kiekvieną tokį, koks jis yra. Tolerancija tai ne vertybė, tai supratingumas ir sugebėjimas
 • Bendradarbiavimas
 • Pagarba sau, draugiškas bendradarbiavimas su kitataučiais, supratingumas
 • LGBT
 • Mylėti ir gerbti ne tik kitus, bet ir save patį
 • Pagarba
 • Kitų žmonių priėmimas
 • Man tolerancija reiškia priėmimą žmonių, nežiūrint kaip jie atrodo
 • Tolerancija – gerumas su visais savo aplinkoje
 • Bendravimas
 • Supratingumas
 • Kitų žmonių supratimą ir pagarbą jiems
 • Tolerancija – gebėjimas priimti žmones tokius, kokie yra
 • Empatija kitiems, draugiškumas, rūpestingumas
 • Pakanta, meilė, pagarba, pagalba kitiems
 • Tolerancija, kai soc. tinklais nerašai piktų (pagiežingų), žeidžiančių komentarų!
 • Kiekvienas žmogaus priėmimas tokio, koks jis yra
 • Gerbti save ir kitus
 • Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai
 • Pripažinimas
 • Skirtingų žmonių ir jų interesų priėmimas
 • Man tolerancija, tai saugi aplinka artimiesiems bei draugams
 • Tolerancija man yra vienas kito supratimas
 • KKSA
 • Nuomonės priėmimas, išklausymas
 • Man tolerancija reiškia savęs pažinimą bei kitų priėmimą
 • Tolerancija – tai priėmimas visų žmonių, tokių, kokie jie yra
 • Man tolerancija reiškia, jog turi mokėti priimti ne tik kitus, tačiau ir patį save. Pripažinti, kad esi kitoks nei visi – tai yra tolerancija
 • Šilumą, pozityvą, gerumą
 • Tolerancija man, kai supranti ir palaikai kitus, kai priimi juos tokius, kokie jie yra
 • Draugystė
 • Man tolerancija yra kitų studentų gerbimas
 • Draugystė
 • Mandagus bendravimas su aplinkiniais
 • Kantrybė
 • Man tolerancija yra didelis džiaugsmas, meilė ir širdžiai brangus dalykas
 • Tolerancija – tai pagarba ir vertinimas kito žmogaus, nepriklausomai nuo įvairių dėsnių
 • Malonus bendravimas
 • Equality
 • Meilė
 • Kitų kultūrų pripažinimas
 • Laisvė
 • Vienas kito priėmimas tokių, kokie esame
 • Pagarba vienas kitam, lygybė
 • Pripažinimas
 • Kai priimi žmogų tokį, koks jis yra
 • Gerbti kiekvieno žmogaus nuomonę
 • Pagarba kitokio mąstymo, požiūrio, gyvenimo būdo žmonėms ir viskam, kas gyva
 • Draugiškumas
 • Man ir Guodai tolerancija tai – mylėti viena kitą
 • Vienybė
 • Tolerancija – tai pagarba vyresniam
 • Man tolerancija yra nebijoti bendrauti su kitokiais žmonėmis, kurie nėra blogi, tiesiog visuomenės požiūris į juos nėra teigiamas. Taip pat, tolerancija yra gebėjimas suprasti kaip kitas jaučiasi, pastatyti save į jo vietą ir priimti tą žmogų.
 • Tolerancija – būtina, bet yra atskiri atvejai, kada jos nebūtina laikytis (jei asmuo peržengia padorumo ribas)
 • Kai vienas kitą labai myli
 • Gerbti kitų pasirinkimus ir nuomonę
 • Supratimą ir nuoširdų ryšį tarp žmonių
 • Draugystę
 • Pagarba kitiems žmonėms
 • Supratingumas
 • Kito supratimas
 • Pagarba
 • Kantrybė
 • Tolerancija man geros nuotaikos užtaisas!
 • Tolerancija man reiškia meilę vienas kitam
 • Supratimas, kad visi esam skirtingi…
 • Nesmerkimas, priėmimas žmogaus toks, koks jis yra
 • Bendravimas
 • Man tolerancija – tai kai žmonės gerbia vienas kitą
 • Tolerancija – pakantumas įvairių rasių, lyčių, orientacijų žmonėms. Spread love and only love
 • Man tolerancija reiškia, kad nesvarbu kas tu esi, svarbiausia, kad moki būti savimi ir priimti kitus
 • Draugystė
 • Kai yra abipusė žmonių pagarba
 • Tai tolerancija pagarbai kitiems
 • Pakantumas kitiems!
 • Tolerancija – geriausia religija