2018 metų kovo 20 dieną Kauno kolegijoje vyks ketvirtoji tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD)

Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi.

Plenarinėje sesijoje bus pristatyti keturi pranešimai. Vienas žymiausių naujos kartos verslininkų ir investuotojų, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ įkūrėjas Ilja Laurs konferencijoje kalbės apie inovacijas ir verslumą. Daumantas Simėnas, Panevėžio Laisvosios ekonomikos zonos (LEZ) projektų vadovas, konferencijoje dalinsis įžvalgomis apie tai, kaip provincijos regioną galima paversti robotikos centru. Audronė Alijošiūtė, Kauno kolegijos dėstytoja, darnaus vystymosi konsultantė, skaitys pranešimą apie ateities perspektyvas siekiant tvarumo. Profesorius dr. Hamza Abbass Ali Al-Sewadi iš Jordanijos savo pranešime nagrinės duomenų apsaugos klausimus.

Konferencijoje numatytos aštuonios sekcijos, kuriose žiniomis dalinsis profesionalai iš  baldų gamybos, aplinkos inžinerijos, urbanistinės plėtros, maisto pramonės, informacinių technologijų ir kitų sričių.