Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dėstytoja Karina Račaitytė-Kučiauskienė apgynė etnologijos mokslo krypties disertaciją „Kauniečių tapatybė ir atmintis: gyvenančiųjų sovietmečio rajonuose naratyvai (XX a. vidurys – XXI a. pradžia)“ (darbo vadovė – prof. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė). Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje dėstytojai įteiktas mokslų daktaro diplomas ir daktaro ženklas.

K. Račaitytė-Kučiauskienė 2017 m. įstojo į VDU, KU ir LII Etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijas. Daugiau nei ketverius metus ji gilinosi į Kauno rajonų gyventojų atsiminimus, pasakojimus ir tapatybes.

Disertacijoje K. Račaitytė-Kučiauskienė kėlė tikslą ištirti sovietmečiu naujai pastatytų Dainavos, Kalniečių, Eigulių, Šilainių rajonų gyventojų atmintį ir tapatybę XX a. vid. – XXI a. pr. kauniečių naratyvuose. Pagrindinis tyrimo šaltinis – lauko tyrimo medžiaga, dėstytojos surinkta 2017–2021 m. Dainavos, Kalniečių, Eigulių, Šilainių rajonuose. Disertacijoje nustatoma, kaip Kauno gyventojų pasakojimuose atsispindi daugiasluoksnė jų atmintis. Remiantis Dainavos, Kalniečių, Eigulių, Šilainių gyventojų pasakojimais, nagrinėjama, kokie aplinkos bei gyvensenos pokyčiai rajonuose nulėmė gyventojų tapatybės formavimąsi.

Susipažinti su K. Račaitytės-Kučiauskienės disertacijos „Kauniečių tapatybė ir atmintis: gyvenančiųjų sovietmečio rajonuose naratyvai (XX a. vidurys – XXI a. pradžia)“ santrauka galite čia.

Linkime dr. K. Račaitytei-Kučiauskienei įdomių profesinių iššūkių ir sėkmės plėtojant mokslo veiklą!

Nuotrauka: Jonas Petronis