Sveikiname Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovę Ingą Stravinskienę apgynus disertaciją „Verslo procesų valdymo gebėjimų įtaka suvokiamiems organizacijų veiklos rezultatams, medijuojant robotiniam procesų automatizavimui“ vadybos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2018–2022 metais Vilniaus universitete. Mokslinis vadovas – prof. dr. Dalius Serafinas. Mokslinis konsultantas – doc. dr. Virginijus Tamaševičius.

Linkime dr. Ingai Stravinskienei įdomių profesinių iššūkių ir sėkmės plėtojant mokslo veiklą!