Džiugiai pranešame, kad pasirodė monografijos „Sporto vadyba: nuo sportinės veiklos teorinės paradigmos iki savanoriškos veiklos“ 2-asis papildytas leidimas. Šis mokslinis leidinys – tai Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros docento dr. A. Brusoko ir bendraautorių doc. dr. R. Mikalausko bei doc. dr. A. Šimkaus bendro darbo rezultatas.

Rengiant šią monografiją  atskiras dėmesys buvo skirtas sporto politikos, sporto teisės, sporto renginių organizavimo bei kitomis temoms. Kaip teigia leidinio autoriai, profesinis sporto vadybininko rengimas yra susijęs su globalizacijos ir naujų technologijų plėtros procesais, sąlygojančiais itin sparčiai senstančias žinias. Todėl mokėjimai ir įgūdžiai, reikalingi valdant sporto veiklą, reikalauja nuolatinio atsinaujinimo.

Ši monografija išsiskiria organizacijos teorijos visapusiškumu, siekiant sudaryti aiškų koncepcijų ir teorijų vaizdą, kurios kiekvieną asmenį gali aiškiai informuoti apie vykstančius procesus, padėti geriau suvokti darbuotojo vietą sporto organizacijoje. Leidinyje nagrinėjamos principinės sporto vadybos formavimosi ir plėtros kryptys, sporto organizacijos veiklos tipai ir valdymo struktūros, naujai analizuojamos laisvalaikio veiklos kūrimo bei vykdymo charakteristikos.

2-asis leidimas skiriamas sporto vadybos mokslininkams, praktikams, nevyriausybinių sporto organizacijų, viešojo sektoriaus vadovams ir ministerijų atstovams, taip pat Lietuvos aukštosioms mokykloms, rengiančioms sporto ir rekreacinės veiklos bei laisvalaikio organizavimo specialistus.

Monografijos „Sporto vadyba: nuo sportinės veiklos teorinės paradigmos iki savanoriškos veiklos“ pirmasis leidimas pasirodė 2016 m. Išleisdama šias dvi monografijas, Kauno kolegija svariai prisideda prie sporto vadybos mokslo plėtojimo Lietuvoje.