Kviečiame studentus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius karinius bazinius mokymus, iki vasario 5 d. kreiptis į savo fakultetą arba Studijų skyrių ir teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti. 

Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 7 punktu, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas ir aukštosios mokyklos. 

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Jūsų aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  • neturi akademinių skolų.

2020 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. metų spalio 15 d. baigė:

  • pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
  • studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
  • antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.