Vakar, kovo 30 d., Kauno kolegija studijų procesą ėmėsi organizuoti nuotoliniu būdu. Šie staigūs pokyčiai visoje švietimo sistemoje – išbandymas tiek studentams, tiek dėstytojams. Siekiant, kad Kauno kolegijoje studijų procesas nuotoliniu būdu vyktų sklandžiai, buvo ruošiamasi iš anksto.

„Suderinome ir išbandėme visas reikiamas informacinių technologijų platformas nuotoliniam darbui ir studijoms. Turėjome galimybę naudotis mūsų kolegų operatyviai parengtomis įvairiomis naudotojų instrukcijomis ir papildomais mokymais bei reikalingų kompetencijų ugdymu nuotoliniu būdu. Iš naujo suplanavome studijų organizavimo procesą bei subūrėme konsultantų komandą, kuri stebėjo pirmuosius bandymus ir buvo pasirengusi kuo greičiau pašalinti bet kokius iškilusius nesklandumus“, – apie akademinės bendruomenės susitelkimą ir pasirengimą vykdyti nuotolinių studijų procesą pasakojo Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis.

Kolegijoje iš anksto buvo įvertintos technologinės galimybės ir parengta infrastruktūra studijoms nuotoliniu būdu. Nuotolines studijas organizuojamos virtualioje mokymo(-si) aplinkoje Moodle, o bendravimui ir bendradarbiavimui naudojami Google G Suite for Education įrankiai: Gmail, Hangouts Meet ir Hangouts Chat. Tiesa, prie visų komunikacijos priemonių, dėstytojų ir studentų prašoma jungtis kolegijos suteiktu el. paštu.

Pasak Kauno kolegijos Informacinių technologijų projektų vadovo Dominyko Baltrušaičio, pirmoji nuotolinių studijų diena praėjo sklandžiai. Klausimų dėl darbo nuotoliu sulaukta mažiau nei buvo tikėtasi. Pagal poreikį dėstytojams suteiktos reikalingos darbo priemonės – kompiuteriai ar mikrofonai, o tam tikrais atvejais sudarytos galimybės paskaitas vesti tuščioje auditorijoje kolegijos patalpose. Visa detali informaciją apie studijų proceso organizavimą studentus ir dėstytojus pasiekė elektroniniu paštu, o taip pat buvo patalpinta Moodle aplinkoje.

„Darbas nuotoliniu būdu yra puiki patirtis. Su studentais po vakar vykusios paskaitos dar ilgai diskutavome, aiškinomės užduotis“, – apie studentų įsitraukimą nuotolinių studijų metu pasakojo Kauno kolegijos dėstytoja Zita Baužienė ir atskleidė, kad dirbti šiuo metu jai patogiausia dviem kompiuteriais: „Vienas yra tiesioginiam bendravimui, o kitame laikau visą reikalingą informaciją. Dabar dar daug idėjų kilo dėl nuotolinio darbo, kurias ateityje tikrai reikės realizuoti“.

Viliamasi, kad ir toliau visos akademinės bendruomenės bei aptarnaujančio personalo bendromis pastangomis ir nuoširdžiu darbu bus užtikrinamas sklandus studijų procesas ir puikūs mokymosi rezultatai.