Š. m. birželio 4 dieną vyks 14-oji respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Inovacijų taikymas technologijose 2020“. Konferencijos tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle bei pramonėje.

Konferencijos plenarinėje sesijoje numatyti trys pranešimai. Vytauto Didžiojo universiteto Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro Inovacijų rinkodaros specialistė Aistė Ragauskaitė konferencijos dalyvius supažindins su žemės ūkio inovacijomis, technologijų svarba žemės ūkio vystymuisi. Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento IT saugos skyriaus vadovas, Informatikos katedros lektorius Šarūnas Grigaliūnas nagrinės kibernetinio saugumo aktualijas. Įžvalgomis apie interaktyvių programų taikymą pristatomuose vaizdo filmuose dalinsis Martynas Jurgutis, Kauno kolegijos Multimedijos technologijų studijų programos studentas.

Po plenarinės sesijos studentai skaitys pranešimus vienuolikoje sekcijų.

Konferencija vyks nuotoliniu būdu, naudojant Google Hangouts vaizdo konferencijos įrankį. Detalesnę informaciją apie konferenciją ir prisijungimo nuorodas rasite programoje.