Atsižvelgdama į studentų poreikius, Kauno kolegija teikia įvairias paslaugas. Rengiamos konsultacijos studentams studijų ir praktikos Lietuvoje bei užsienio šalyse, finansų ir paramos bei apgyvendinimo klausimais. Taip pat studentai fakultetuose ir skyriuose konsultuojami teisiniais, kalbos kultūros klausimais, teikiamos su sveikatos klausimais susijusios konsultacijos. Studijuojantiesiems, poreikiui esant, teikiama psichologinė pagalba.

Naudingos nuorodos