Valstybinis studijų fondas primena, kad pasibaigus pagrindiniam studentų su negalia prašymų tikslinėms išmokoms gauti priėmimui, galima teikti papildomas paraiškas rudens semestrui. Teikti paraiškas gali studentai, kuriems dėl kokių nors priežasčių ši išmoka buvo nepaskirta, arba kurie nespėjo pateikti prašymo stipendijai gauti. Studentų paraiškos tikslinei išmokai gauti priimamos iki sausio 16 d.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“). Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;
  • neturintiems akademinių skolų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmosios pakopos studijų programą.

Daugiau informacijos apie paramą studentams, turintiems negalią.