Valstybinis studijų fondas skelbia apie galimybę studentams pasiskolinti mokesčiui už mokslą, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestre. Studentai prašymus-anketas internetu pateikti gali nuo rugpjūčio 19 dienos 8 val. iki rugsėjo 13 d. 15 valandos.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 280 Eur).

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Detalesnes paskolos sąlygas galite pamatyti grafike.

Pastaba: paskola tau gali būti suteikta, tik jei esi įtrauktas(-a) į studijų fondo sąrašą ir nesi sustabdęs (-iusi) ar nutraukęs (-usi) studijų bei neturi skolų už jokius mokėjimus.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas:

2019 m. valstybės remiamas paskolas teikia bankas „Swedbank“, AB.