Valstybinis studijų fondas skelbia apie galimybę studentams pasiskolinti mokesčiui už mokslą, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestre. Studentai prašymus-anketas internetu pateikti gali nuo rugpjūčio 20 dienos 8 val. iki rugsėjo 25 d. 15 valandos. Studentų, kuriems bus suteikta paskola, sarašai bus paskelbti spalio 14 dieną.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 340 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (15 015 Eur).

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: