Valstybinis studijų fondas skelbia apie galimybę studentams pasiskolinti mokesčiui už mokslą, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestre. Studentai prašymus-anketas internetu pateikti gali nuo vasario 24 dienos 8 val. iki kovo 13 d. 15 valandos.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (975 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 280 Eur).

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Detalesnes paskolos sąlygas galite pamatyti grafike.

Pastaba: paskola tau gali būti suteikta, tik jei esi įtrauktas(-a) į studijų fondo sąrašą ir nesi sustabdęs (-iusi) ar nutraukęs (-usi) studijų bei neturi skolų už jokius mokėjimus.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas:

2020 m. valstybės remiamas paskolas teikia bankas „Swedbank“, AB.