Nauji mokslo metai ir vėl lydimi studentų mokslo tyrimų semestro metu projektų – dar dvi paraiškos, rengtos Kauno kolegijos dėstytojų kartu su Projektų skyriaus darbuotojais, gavo Lietuvos mokslo tarybos finansavimą. Projektai skatina jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų tyrimines kompetencijas.

Šiuose projektuose studentai semestro metu pagal individualią programą vykdys mokslinius tiriamuosius darbus, vadovaujant tyrimų vadovams. Atliepiant vieną iš Kauno kolegijos strateginių tikslų – plėtoti į visuomenės raidą orientuotą į taikomąją mokslo ir meno veiklą, Kauno kolegijoje 2022 m. rugsėjo – 2023 m. kovo mėn. bus įgyvendinami šie projektai:

  1. „Apsauginės bazės poveikis maskuojančių kosmetikos priemonių efektyvumui ir veido odos rodikliams“ (projekto Nr. P-ST-22-78) (tyrėja – Aringa Mieliauskaitė, tyrimo vadovė – dr. Diana Barragan Ferrer).
  2. „Inovatyvių paslaugų ir technologinių inovacijų taikymas sveikatingumo ir spa paslaugų įmonėse Birštono ir druskininkų kurortuose“ (projekto Nr. P-ST-22-87) (tyrėja – Toma Šalčiuvienė, tyrimo vadovas – dr. Andrius Švarplys).

Projektams finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).