Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas LAMA BPO interneto svetainėje registravimas baigiasi jau rugpjūčio 5 d. 12 val. Tam, kad stojimo procesas būtų lengvesnis ir keliantis kuo mažiau nerimo, žemiau rasi dažniausiai stojančiųjų užduodamus klausimus ir atsakymus į juos.

   1. Jei mano konkursinis balas yra X, ar aš turiu galimybę įstoti į Kauno kolegiją?

Viskas priklauso nuo Tavo konkursinio balo ir bendro stojančiųjų lygio. Norint pretenduoti į aukštąjį mokslą kolegijoje, Tavo konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 4,3. Savo konkursinį balą gali apskaičiuoti LAMA BPO interneto svetainėje esančioje konkursinio balo skaičiuoklėje.

   2. Koks yra minimalus konkursinis balas, norint įstoti į Kauno kolegiją?

Tavo konkursinis balas turi būti ne mažesnis nei 4,3. Taip pat ankstesnių metų įstojusiųjų mažiausius konkursinius balus gali rasti priėmimo statistikoje.

    3. Ar minimalus konkursinis balas galioja ir pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas?

Taip, minimalus konkursinis balas, kuris yra 4,3, yra taikomas pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

    4. Jei nelaikau X dalyko brandos egzamino, ar turiu galimybę įstoti į X studijų programą?

Viskas priklauso nuo Tavo konkursinio balo ir bendro stojančiųjų lygio. Jei jau esi įgijęs vidurinį išsilavinimą, gali apskaičiuoti savo konkursinį balą LAMA BPO interneto svetainėje esančioje konkursinio balo skaičiuoklėje.

    5. Jei noriu rinktis menų srities studijas, kokius brandos egzaminus turėčiau laikyti?

Renkantis menų srities studijas, Tavo konkursinį balą sudarys stojamojo egzamino įvertinimas. Stojamojo egzamino užduotys priklauso nuo pasirenkamos (-ų) studijų programos (-ų). Daugiau informacijos gali rasti stojamųjų egzaminų apraše.

    6. Ar galiu atvykti pas jus ir užpildyti prašymą, skirtą priėmimui į Kauno kolegiją?

Kauno kolegija nevykdo institucinio studentų priėmimo. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) organizuoja priėmimą į visas Lietuvos aukštąsias mokyklas vieno langelio principu.
Priėmimas bus vykdomas nuo š. m. birželio 1 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje adresu www.lamabpo.lt

    7. Ar Kauno kolegija vykdo nuotolines studijas?

Studijos Kauno kolegijoje organizuojamos mišriu būdu, t. y. tradicinis mokymas(-is) derinamas su nuotolinio mokymo(-si) elementais.

    8. Ar šiais metais bus organizuojamas manualinių gebėjimų patikrinimo testas, renkantis Dantų technologijos studijų programą?

Taip, šiais metais bus organizuojamas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Informaciją apie parengiamuosius kursus šiam testui gali rasti čia.

   9. Ar, norint pretenduoti į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas, yra privaloma laikyti motyvacijos patikrinimo testą?

Taip, norint pretenduoti į šią studijų programą, yra reikalingas motyvacijos patikrinimo testas. Tik jį išlaikius turėsi galimybę toliau dalyvauti konkurse studijų vietai užimti. Daugiau informacijos apie testą gali rasti čia.

   10. Kada vyks stojamieji egzaminai, reikalingi renkantis menų srities studijas?

Stojamųjų egzaminų sesija vyks nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. rugpjūčio 2 d.
Daugiau informacijos gali rasti stojamųjų egzaminų apraše.

   11. Kur reikia registruotis, norint laikyti stojamąjį egzaminą / manualinių gebėjimų patikrinimo testą / motyvacijos patikrinimo testą?

Užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, prisijungus prie asmeninės paskyros ir į virtualų prašymą įtraukus norimą studijų pageidavimą, skiltyje „Stojamieji egzaminai“ turėsi pasirinkti egzamino / testo laikymo datą ir laiką.

   12. Jei į Kauno kolegiją neįstojau bendrojo priėmimo metu, ar galiu tikėtis įstoti tiesioginio priėmimo metu?

Tiesioginio priėmimo metu studentai yra priimami į po bendrojo priėmimo likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

   13. Ar šiais metais bus galima pasirašyti studijų sutartį nuotoliniu būdu?

Taip, jei turi elektroninį parašą arba naudojiesi asmenine internetine bankininkyste, galėsi studijų sutartį pasirašyti nuotoliniu būdu.

   14. Ar įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą, ar yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą vietą?

Taip, tokia galimybė yra. Studentų rotacija yra vykdoma, jeigu yra studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose ir neatitinkančių gerai besimokančio studento kriterijų. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų (jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų dalykų (modulių) įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens) arba tipinį (jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų dalykų (modulių) įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens) pasiekimų lygmenį. Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse (pagal finansavimo metus) ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.
Daugiau informacijos galima rasti čia.

Jei liko neatsakytų klausimų, kviečiame susisiekti su Studentų priėmimo skyriumi el. p. priemimas@go.kauko.lt arba tel. (8 620) 52 041 (pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–16.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.).

Konsultacijos stojantiesiems vykdomos ir atvykus į Kauno kolegiją (Kaunas, Pramonės pr. 22A, 104 kab.), tačiau būtina išankstinė registracija aukščiau nurodytu el. paštu arba telefonu. Atvykus būtina dėvėti apsauginę veido kaukę.