Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Verslo vadybos katedros vedėja Gelmina Motiejūnė, balandžio pabaigoje stažavusis Belgijoje, grįžo su daug žadančiomis perspektyvomis naujai pasirodysiančiai Tarptautinio verslo programai. Iš Antverpene įsikūrusio katalikų universiteto koledžo Karel de Grote vedėja parsivežė naujų planų ir idėjų, pasisemtų iš užsienio akademinių partnerių, ir dalijasi atradimais bei kuo išskirtinė Tarptautinio verslo programa.

Kokio tikslo vedama vykote į stažuotę Antverpene?

Pagrindinis stažuotės tikslas buvo susitikti su Karel de Grote realizuojamų Tarptautinio verslo ir Logistikos vadybos programų koordinatoriais, išanalizuoti programas, numatyti įvairiapusio bendradarbiavimo tikslus ir priemones, susipažinti su studijų aplinkomis, į kurias patenka studijuoti atvykę mūsų studentai, stebėti vykstančias paskaitas, naudojamus studijų metodus ir t. t.

Kuo partnerystė su Karel de Grote, kuriame lankėtės,  galėtų būti naudinga vykdant Tarptautinio verslo programą? Galbūt po vizito paaiškėjo konkrečios partnerystės galimybės?

Atlikus mūsų ir Karel de Grote programų lyginamąją analizę, nustatėme labai daug sąlyčio taškų. Džiaugiuosi, kad kolegos iš Belgijos mielai sutiko imtis jungtinės programos vykdymo darbų (jungtinė studijų programa yra ne mažiau kaip dviejų aukštųjų mokyklų kartu parengta ir vykdoma studijų programa, kurioje studijuodami studentai turi galimybę įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa). Pavykus realizuoti šį sumanymą, Kauno kolegijos ir Karel de Grote Tarptautinio verslo studentams atsiras galimybė studijuoti skirtingose kultūrinėse ir akademinėse terpėse, taip pat tai skatins studentų ir dėstytojų mobilumą, sudarys sąlygas studentams perimti skirtingų šalių ir aukštųjų mokyklų studijų patirtį. Baigus tokią programą bus suteiktas jungtinis kvalifikacinis laipsnis.

Kaip partneriai įvertinto jau nuo rugsėjo Kauno kolegijoje pradedamą realizuoti Tarptautinio verslo studijų programą?

Kolegos iš Karel de Grote labai teigiamai įvertino programą ir įvykdytus pokyčius. Kaip minėjau, ji labai panaši į jų realizuojamą Tarptautinio verslo programą. Partneriai ypač pagyrė studijų modulių apimtį (15 kreditų), programos sandarą ir numatomas specializacijas – e. verslą, maisto verslą ir tarptautinį marketingą.

Koks bus Tarptautinio verslo studijų programos išskirtinumas?

Neabejotinai ši programa atliepia rinkos poreikius, nes ją kuriant dalyvavo tarptautinio verslo įmonių atstovai. Programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarptautiškumą, integruoti praktines  ir savarankiško darbo užduotis, lanksčią mokymosi aplinką,  sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą. Kaip išskirtinumą turėčiau paminėti vieno semestro praktiką verslo įmonėse. Atsiveriantis studentų mobilumo langas taip pat yra vienas iš išskirtinių Tarptautinio verslo programos bruožų: studentai  vieną semestrą studijuos užsienio aukštojoje mokykloje arba atliks praktiką užsienio šalies verslo įmonėje. Eksporto ir importo valdymo studijų modulis bus dėstomas anglų k. Kaip privalumą įvardyčiau ir galimybę  studijuoti papildomas užsienio kalbas – studentams bus siūloma rinktis šiuos laisvai pasirenkamus studijų modulius: prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, skandinavų kultūra ir kalba, rytų slavų kultūra ir rusų kalba, Azijos kultūra ir kinų kalba, vokiečių kalba ir kultūra.