Paraiškas konkursui galima teikti nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. 16 val. imtinai (paraiškos forma pateikiama pridedamuose dokumentuose, paraiška teikiama per Dokumentų valdymo sistemos darbuotojų savitarną Mokslo taikomosios veiklos skyriui).

Konkurse gali dalyvauti pagal projekto idėją į projekto tyrėjų grupę susibūrę kolegijos dėstytojai ir studentai. Į tyrėjų grupę gali būti kviečiami socialiniai partneriai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Konkursui teikiamų paraiškų finansavimo fondas – penkiasdešimt tūkstančių eurų. Vienos teikiamos paraiškos dydis eurais yra neribojamas, tačiau ji negali viršyti viso fondo vertės.

Paraiškas vertins ekspertų komisija, vadovaudamasi Kauno kolegijos direktoriaus 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1-219 patvirtintais „2022 m. mokslo, meno vidinių projektų konkurso paraiškų vertinimo kriterijais“.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. birželio15 d.

Detalesnę informaciją rasite pridedamuose dokumentuose:

Paraiškų rengimo klausimais konsultuoja Kauno kolegijos Mokslo taikomosios veiklos skyrius:
Tel. nr.: 75 11 49
El. p.: vaclovas.makunas@go.kauko.lt