Kauno kolegijos Verslo fakultetas koordinuoja naują „Erasmus+“ projektą „Pasaulinio pilietiškumo ir įvairovės valdymo įgūdžiai aukštajame moksle“ (angl. Global Citinzenship and Diversity Management Skills in Higher Education), kurio akronimas GLOBDIVES. Trečiadienį, vasario 2 d., Kauno kolegijoje įvyko įžanginis tarptautinio projekto dalyvių susitikimas, sukvietęs aukštojo mokslo atstovus iš Rumunijos, Suomijos, Ispanijos bei Vokietijos aptarti dvejus metus truksiančio projekto veiklas.

Kaip pasakoja Verslo fakulteto projektų vadovas Wilfred Tchasse, partneriai atvyko vedini tikslo oficialiai pradėti projektą ir suplanuoti numatytų rezultatų įgyvendinimo etapus. „Šis susitikimas skirtas aptarti ateities planus, projekto veiklas ir kuo greičiau pradėti kurti rezultatą, kurio tikimasi: bendrą Europos pedagoginį įrankių rinkinį ir GC&DM (angl. Global Citizenship and Diversity Management) kursų rengimo sistemą, 5 ECTS kurso turinį apie pasaulinį pilietiškumą ir įvairovės valdymą bei TTT (angl. TAP, testing, toolkit) priemonių rinkinį, skirtą informuoti apie įvairovės ir įtraukties mokymo praktiką“, – sako projekto koordinatorius.

GLOBDIVES daugiausia dėmesio skiria įvairovės problemoms, susijusioms su etnine kilme, rase, tautybe, tapatybe, lytimi ir lytine orientacija akademinėje aplinkoje. Projekto tikslas – skatinti ir didinti informuotumą apie vis didėjančią įtraukties ir įvairovės valdymo svarbą aukštojo mokslo institucijose.

Projektas orientuotas skatinti pasaulio pilietiškumo, įtraukties bei įvairovės valdymo informuotumą aukštojo mokslo institucijose ir projekto partnerių šalyse tiek akademinėje bendruomenėje, tiek už jos ribų; ugdyti aukštojo mokslo dėstytojų gebėjimą didinti supratimą apie įvairovę bei įtrauktį per jų mokymo praktikas, taip pat gebėjimą veiksmingai perduoti žinias įvairioje aplinkoje; stiprinti Europos aukštojo mokslo institucijų kompetencijas, rengiant ir įgyvendinant pasaulinio pilietiškumo ir įvairovės valdymo kursus.

Plėtojant tolesnes veiklas, dar šiais metais numatoma parengti 5 ECTS kursą, intensyvią programą studentams ir su asocijuotais partneriais susitikti projekto veiklų aptarimui Rumunijoje. Projekto laikotarpiu planuojama apmokyti 650 aukštojo mokslo dėstytojų. Uždaromasis susitikimas vyks Kauno kolegijoje kitų metų pabaigoje.

Projektas GLOBDIVES rengiamas pagal „Erasmus+“ strateginės partnerystės bendradarbiavimo programą. Projekto partneriai: Alexandru Ioan Cuza University (Rumunija), LAB University of Applied Sciences (Suomija), Universida de Vigo (Ispanija),  Hochschule fuer Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Vokietija).