Lapkričio 22 d. 10.00–14.00 val. kviečiame dalyvauti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinio darbo katedros organizuojamame socialinio darbo forume, kuris yra Kauno kolegijos „Praktikos ir karjeros dienos’23“ renginio programos dalis.

Forumo aktualumas: šiuolaikinio socialinio darbo kontekste įvairovė dažnai apima tokius klausimus kaip etniškumas, negalia, amžius, religija, kalba, kultūra, dirbtinis intelektas, tautybės, lyties įvairovė, naujos bendruomenės grupės, subgrupės (suverenai ir kt). Visos šios egzistuojančios įvairovės formos turi neginčytiną poveikį socialinio darbo mokslo ir praktikos sričiai.

Forumo tikslas – socialinio dialogo metu kartu su socialiniais partneriais, moksleiviais, studentais, absolventais ieškoti teorijos ir praktikos dermės, plėtoti bendrą mokslo taikomąją veiklą, derinti visų šalių interesus ir teikti siūlymus Socialinio darbo studijų programos tobulinimui. Forumo metu dalyviai ieškos atsakymo, kaip įveiklinti įvairovę, kuri vienu metu sukuria įtampą ir tuo pat metu gali tapti naujuoju teigiamos perspektyvos potencialu.

Forumo metu vyks:

    • mokslinė-praktinė konferencija „Socialinis darbas ryškėjančios įvairovės kontekste“, kuri organizuojama kartu su Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacija, siekiant aptarti socialinių paslaugų vystymosi galimybes savivaldybėse įvairovės kontekste bei jų sąsajas su realizuojama Socialinio darbo studijų programa. Konferencija vyks mišriu būdu (Kauno kolegijoje ir transliacija nuotoliniu būdu).
    • kūrybinės dirbtuvės „Pasimatuok socialinio darbuotojo profesiją“, kurių metu moksleiviai bus supažindinami su Kauno kolegijos studijų erdvėmis; studentai dalinsis įgyta patirtimi studijų metu ir dalyvaujant „Erasmus+“ mainų programoje; absolventai, Alumnų klubo nariai dalinsis profesine patirtimi dirbant socialinį darbą su įvairių grupių klientais; socialiniai partneriai pristatys įvairovės formas socialinio darbo profesijos lauke.

Forumo partneriai: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacija; Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija; Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija; Jonavos rajono savivaldybė; Kazlų Rūdos savivaldybė; NVO organizacijos.