Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) 2023 metais pažymi Europos Sąjungos (ES) investicijų švietimui ir mokslui Lietuvoje 20-metį. 2023 m. birželio 22 d. šiai sukakčiai paminėti ir dvidešimties metų pasiekimams apžvelgti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo renginį „ES investicijos į Lietuvos švietimą ir mokslą – 20 metų“. Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė šiame renginyje atstovavo Lietuvos kolegijų sektorių ir pristatė Kauno kolegijos pažangą ES investicijų srityje per pastaruosius 20 metų.

L. Kuraitienė teigia, kad Kauno kolegija nuo pat ES investicijų Lietuvoje pradžios – 2004 metų, aktyviai įsijungė į ES investicijų pritraukimo procesą. Per 20 metų laikotarpį nuveikta tikrai nemažai – įgyvendinti net 39 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai už beveik 14 mln. eurų, dar 21 projekte dalyvauta partnerio teisėmis. ES investicijų lėšomis buvo plėtojamos dėstytojų ir kitų darbuotojų kompetencijos, ugdomi studentų tyriminiai gebėjimai, atnaujintos studijų programos, sukurta modulinė studijų programų sistema. Taip pat ES investicijų dėka buvo modernizuojama bei plėtojama Kauno kolegijos infrastruktūra – pastatytas naujas akademinis pastatas, kuriame įkurtas studijų centras su jame integruota modernia biblioteka, atnaujinti 7 kolegijos pastatai, įsigyta studijoms skirta moderni įranga.

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė akcentuoja, kad ES investicijos per pastaruosius dešimtmečius reikšmingai prisidėjo prie kokybiško Kauno kolegijos veiklos vystymo. „Per šį laikotarpį teko vadovauti keliems itin plačios apimties ES projektams, kur buvo projektuojama ir plėtojama Kauno kolegijos vidinė kokybės užtikrinimo sistema, rengiamas Kokybės vadovas. Pažymėtina, jog vieno jungtinio Kauno kolegijos ir Vilniaus kolegijos projekto metu buvo rengiamos šių dviejų didžiausių Lietuvos kolegijų integruotos plėtros strategijos, bendruose mokymuose tobulintos darbuotojų kompetencijos vadybos srityje. Šių ir kitų projektų metu sukurta vertė buvo itin svari tobulinant kolegijos veiklos kokybę. Projektinės veiklos svarus tęstinumas užtikrinamas ir šiandienos kontekste“, – teigia dr. I. Stravinskienė.

L. Kuraitienė taip pat pažymi, kad būdama socialiai atsakinga institucija, Kauno kolegija įgyvendina ir socialinius, visuomenei skirtus projektus. Vienas iš tokių ES lėšomis finansuojamų projektų buvo skirtas Žaliakalnio seniūnijos ekonomiškai neaktyviems jauniems žmonėms, siekiant jiems suteikti profesinius įgūdžius medžio apdirbimo ir medinių pastatų renovacijos srityje.

Kokybiškas projektų įgyvendinimas ir jų metu sukurta vertė – tai reikšmingas žingsnis, siekiant Kauno kolegijai tapti taikomųjų mokslų universitetu.