Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovė dr. Inga Stravinskienė ateinančius trejus metus eis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) tarybos pirmininko pavaduotojos pareigas.

„Vertinu tai, kaip didžiulę galimybę prisidėti prie studijų kokybės kultūros plėtojimo, išorinio kokybės užtikrinimo politikos formavimo nacionaliniu lygmeniu. Dėkoju gerbiamam Tarybos pirmininkui ir kitiems Tarybos nariams už išreikštą pasitikėjimą“, – sako dr. I. Stravinskienė.

Studijų kokybės vertinimo centro taryba – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 11 narių. Po vieną Tarybos narį 6 metų kadencijai deleguoja Švietimo ir mokslo komitetas, švietimo mokslo ir sporto ministras, po du narius 6 metų kadencijai deleguoja universitetus, kolegijas vienijančios organizacijos, keturis narius 6 metų kadencijai deleguoja socialinius partnerius vienijančios organizacijos, vienas tarybos narys 2 metų kadencijai deleguojamas studentus vienijančios organizacijos.

Tarybos sudėtis (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-2156):

  • prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas; Tarybos pirmininkas (Tarybos narys šešerių metų terminui; Tarybos pirmininkas trejų metų terminui);
  • dr. Inga Stravinskienė, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguota atstovė; Tarybos pirmininko pavaduotoja (Tarybos narė šešerių metų terminui; Tarybos pirmininko pavaduotoja trejų metų terminui);
  • Danukas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguotas atstovas (šešerių metų terminui);
  • Daiva Bartninkienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė (šešerių metų terminui);
  • prof. dr. Liudvika Leišytė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto deleguota atstovė (šešerių metų terminui);
  • Daina Lukošiūnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguota atstovė (šešerių metų terminui);
  • dr. Vyda Mozūriūnienė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų deleguota atstovė (šešerių metų terminui);
  • Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors’ Forum“ deleguota atstovė (šešerių metų terminui);
  • prof. dr. Marius Pranas Šaliamoras, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas (šešerių metų terminui);
  • Paulius Vaitiekus, Lietuvos studentų sąjungos deleguotas atstovas (dvejų metų terminui);
  • Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas (šešerių metų terminui).