Siekdama didinti aukštojo mokslo prieinamumą ir mažinti socialinę atskirtį, Kauno kolegija įsteigė stipendijų fondą. Iš šio fondo dešimčiai šiemet įstojusių pirmakursių, atitinkančių nustatytus kriterijus, pirmiesiems studijų metams buvo paskirtos stipendijos, kurios siekia 200 eurų per mėnesį.

Socialinė atsakomybė yra neatsiejama nuo Kauno kolegijoje vykdomų veiklų bei strateginių tikslų. Aukštoji mokykla skatina socialiai atsakingą verslą prisidėti ir kartu spręsti tokias problemas kaip socialinė atskirtis ir suteikti galimybes aukštojo išsilavinimo siekti visiems, nepriklausomai nuo jų ekonominės padėties ar socialinės aplinkos.

„Esame socialiai atsakinga aukštoji mokykla, todėl jaučiame pareigą padėti jaunuoliams iš socialiai jautrių grupių ir siekiame, kad jų pasirinkimo tęsti studijas aukštojoje mokykloje neribotų finansinė padėtis. 2021–2025 m. Kauno kolegijos strategijoje esame numatę prisidėti ne tik prie Kauno regiono augimo, bet ir kurti pridėtinę vertę visos Lietuvos pažangai. Nuo šio tikslo įgyvendinimo negalime atsieti talentingų studentų, kurie savo darbais prisideda prie Lietuvos pažangos kūrimo. Deja, tačiau ne visi jie gali rinktis studijas aukštojoje mokykloje, nes yra ribojami finansinių sunkumų. Mūsų pareiga – padėti šiems studentams“, – sako Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad aukštojo mokslo prieinamumas turi reikšmingos įtakos tolesnei šalies ekonominei, socialinei raidai, užtikrina valstybės konkurencingumą, todėl didinti aukštojo mokslo prieinamumą – būtina. Iki šiol Kauno kolegijoje kasmet buvo vykdomos socialinės iniciatyvos, nukreiptos į socialiai jautrias grupes, todėl stipendijų fondo įsteigimas – dar vienas kryptingas kolegijos žingsnis, prisidėsiantis prie socialinės atskirties mažinimo ir aukštojo mokslo prieinamumo didinimo.

Gautų paraiškų skaičius kelia susirūpinimą

Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais vykusios atrankos metu buvo sulaukta daugiau nei 120 paraiškų stipendijai gauti. Atranka vyko dviem etapais, kurių metu paskirta komisija suformavo prioritetinę eilę. Stipendijos paskirtos dešimčiai pirmakursių, kurie Kauno kolegijoje vykdomą studijų programą buvo pasirinkę pirmuoju prioritetu, nebuvo anksčiau įgiję bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio bei atitiko bent vieną iš šių kriterijų: jų šeimos pajamų vidurkis nesiekė 350 eurų per mėnesį vienam asmeniui; yra iš gausios šeimos (3 ir daugiau vaikų, kuriems yra iki 18 metų arba iki 24 metų, jeigu jie studijuoja); viena (-as) augina / globoja vaiką (-us) iki 18 metų.

Pasak Kauno kolegijos direktoriaus P. Baltrušaičio, didelis paraiškų stipendijai gauti skaičius rodo, jog ekonominė būsimojo studento padėtis bei socialinė aplinka vis dar gali tapti kliūtimi jaunuoliams siekti aukštojo išsilavinimo.

„Džiaugiamės galėdami bent daliai studentų padėti skirdami šias stipendijas ir tokiu būdu palengvinti finansinę naštą, kuri jiems tenka tęsiant mokslus aukštojoje mokykloje. Tačiau keliskart didesnis paraiškų stipendijai gauti skaičius rodo, jog svarbu ieškoti priemonių aukštojo mokslo prieinamumo didinimui“, – sako P. Baltrušaitis.

Prie aukštojo mokslo prieinamumo didinimo gali prisidėti ir įmonės

Pateiktų paraiškų skaičius stipendijai gauti signalizuoja, jog finansinė parama daliai studentų išties reikalinga, o kai kuriais atvejais jos gavimas tampa pagrindine sąlyga priimant sprendimą studijuoti ar nestudijuoti aukštojoje mokykloje.

Kauno kolegijos Karjeros centro vadovas Mindaugas Samuolaitis atskleidžia, kad siekiant spręsti aukštojo mokslo prieinamumo problemą bei mažinti socialinę atskirtį svarbus ir verslo įmonių įsitraukimas. „Socialiniai partneriai, bendradarbiaudami su aukštosiomis mokyklomis, gali padėti jaunimui iš socialiai jautrių grupių atrasti save, įgyti išsilavinimą bei pradėti sėkmingą savo asmeninį karjeros kelią. Kiekvienas jaunas žmogus turi neatskleistų talentų, tačiau ne kiekvienam gali pasisekti juos atskleisti, jeigu laiku nebus suteikta būtina pagalba – tiek finansinė, tiek moralinė.“

Įmones, norinčias prisidėti prie aukštojo mokslo prieinamumo didinimo bei socialinės atskirties mažinimo ir skirti stipendijas studentams iš socialiai jautrių grupių, kviečiame susisiekti šiais kontaktais:

Kauno kolegijos Karjeros centro vadovas Mindaugas Samuolaitis

El. p. karjera@go.kauko.lt

Tel. (8 37) 35 11 11