Š. m. spalio 26 d. startavo institucinis vidinių projektų konkursas „Mokslo, meno projektai 2023 m.“ Konkurso metu buvo gautos net 26 paraiškos, kurios vertintos pagal dešimt skirtingų kriterijų, tokių kaip tarptautinė partnerystė, pritrauktos lėšos, studentų įtraukimas ar rezultatų sklaida. Susumavus projektų paraiškas vertinusios komisijos balus, net 12 pateiktų projektų paraiškų (46 procentai) surinko 70 ir daugiau balų bei teikiami kaip tinkami finansuoti.  Jų bendra vertė siekia daugiau nei 210 tūkst. eurų. Pasak Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovo dr. Giedriaus Gecevičiaus, įgyvendinant šiuos projektus remiantis mokslu grįstais sprendimais bus kuriami inovatyvūs produktai ir paslaugos, mokslo rezultatai publikuojami aukščiausio lygmens žurnaluose bei tarptautiniuose renginiuose. Pabrėžtina, kad įgyvendinant mokslo ir meno vidaus projektus ketinama parengti ir pateikti dvi patentų paraiškas.

Konkurso nugalėtojai pateikiami lentelėje žemiau.

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto vadovas Komisijos skirti balai
1. Vizualių produktų ir pramoninio dizaino gaminių kintamų funkcinių savybių modeliavimas ir sisteminio taikymo vertinimas dr. Daiva Sajek 96
2. Mechatroninių sistemų maitinamų mobiliais kaupikliais energijos taupymo ir valdymo technologijų sukūrimas naudojant skaitmeninių ir analoginių signalų išmaniąją modifikaciją dr. Žydrūnas Kavaliauskas 93,75
3. Burnos higienos ir mitybos įpročių ugdymo programos, grįstos išmaniosios programėlės naudojimu, sukūrimas priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams Daiva Mačiulienė 90
4. Kineziologinio teipo pritaikymas veido senėjimo prevencijai dr. Diana Barragan Ferrer 85,5
5. Lost in Translation: The Analysis of Quirks and Quandaries of Tourism Messages Through Human-AI Perspective// „Pasiklydę vertime: turizmo žinučių kalbos klaidų analizė remiantis žmogaus ir dirbtinio intelekto aspektu“ Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė 85
6. Atsakingas vartojimas Lietuvos ir Lenkijos akademinio jaunimo požiūriu Aušra Arminienė 82,2
7. Trimačio kartografinio vaizdo technologija skirta istoriniam išsaugojimui: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų pavyzdžiu Valdas Urbanavičius 78,2
8. Medienos-plastiko kompozitų apdirbimo įrankių eksperimentiniai tyrimai dr. Gintaras Keturakis 72,75
9. Studentų, patiriančių mokymo/-si ir psichosocialinės sveikatos iššūkių, sėkmingų studijų veiksniai dr. Viktorija Piščalkienė 72,2
10. Valdymo apskaitos skaitmenizavimo procesų tyrimas ir metodikos, skirtos valdymo apskaitos skaitmenizavimo gerinimui, sukūrimas dr. Česlovas Christauskas 70,4
11. Jaunų žmonių inercijos versle priežasčių tyrimas: Lietuvos atvejis dr. Vilma Morkūnienė 70,2
12. Aukštojo mokslo institucijos socialinės atsakomybės atskleidimo vertinimas dr. Vilma Kazlauskienė 70