Studentai, kurie pagrindinio teikimo metu nepateikė paraiškų socialinei stipendijai 2024 m. pavasario semestrui gauti arba pateikę neatitiko nustatytų kriterijų, kviečiami 2024 m. pavasario semestro papildomo paraiškų priėmimo termino metu nuo kovo 6 d. iki kovo 14 d. (įskaitytinai), užpildyti elektroninį prašymą Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje „Parama“. Papildomo priėmimo metu paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios mėnesius).

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y., 357,50 Eur per mėnesį, gali gauti visi Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas galite rasti čia.

Kilus klausimų, prašome susisiekti šiais kontaktais:
vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė
tel. nr. + 370 658 30 968
el. p. jurgita.medaisiene@vsf.lt