Kauno kolegijos tarptautinė savaitė sugrįžta – kovo 29 d. – balandžio 2 d. vyksiantis renginys vėl suburs akademinę bendruomenę ir verslo pasaulio atstovus. Dvyliktoji tarptautinė savaitė, kurios tema – „Collaboration for Future: from Technology to Person“, renginyje dalyvauti kvies jau pažįstamoje ir įprasta tapusioje virtualioje erdvėje, o pranešėjai palies šių dienų aktualijas ir apžvelgs ateities tendencijas.

„Šių metu temos pasirinkimą lėmė kelios priežastys. Pirmiausia, siekiama atliepti Kauno kolegijos bendruosius veiklos principus, tokius kaip naujų technologijų integravimas į studijas, vertę kuriančių technologinių sprendimų pritaikymas, studijų turinio grindimas naujausiais mokslo ir meno rezultatais, žiniomis bei pasiekimais ir kt. Tema aktuali ir tarptautiniu mastu, kadangi atitinka Europos komisijos iškeltus prioritetus švietimo plėtrai. Naujoje „Erasmus+“ programoje akcentuojamas įtraukties didinimas, skaitmenizacija, naujų technologijų pritaikymas, aplinkai draugiškos veiklos plėtojimas ir pan.“, – apie šių metų tarptautinės savaitės temos pasirinkimą pasakoja Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė ir priduria, kad naujos technologijos ir „minkštieji“ įgūdžiai tampa ypač aktualūs atsižvelgiant į COVID-19 poveikį švietimui ir darbo rinkai.

Tarptautinė savaitė atveria galimybes tolimesniam bendradarbiavimui

Tarptautinės savaitės renginiai – tai puiki proga stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, plėtoti ryšius inicijuojant ir įgyvendinant tarptautinius projektus. J. Valiaugienė pabrėžia, kad Kauno kolegijos bendruomenės narių įsitraukimas į tarptautinę savaitę – itin svarbus, kadangi skatina tolesnį bendradarbiavimą su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir sudaro sąlygas abipusiam patirties pasidalijimui.

„Užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai skaitys paskaitas Kauno kolegijos studentams. Tikimės, kad jie aktyviai dalyvaus paskaitose – tai puiki galimybė įgyti žinių profesinėje srityje, pagerinti anglų kalbos žinias. Dėstytojams dalyvavimas paskaitose atveria galimybes pasidalinti savo patirtimi, pamatyti, kaip tą patį ar kitą dalyką studentams perteikia užsienyje dirbantis kolega. Gal abiem dėstytojams kils mintis ateityje įgyvendinti mainus? O gal dėstytojai nuspręs dėstyti kartu, sujungiant kolegijos ir užsienio institucijos studentų grupes? Esant virtualių studijų bei mobilumo galimybėms, tai tampa labai realu“, – pasakoja Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė ir skatina bendruomenės narius aktyviai dalyvauti tarptautinės savaitės renginiuose.

Šiemet renginyje laukia naujovė

Tarptautinė savaitė dalyvius šiemet pasitiks ne tik persikėlusi į virtualią erdvę. J. Valiaugienė atskleidžia, kad renginio programoje yra ir dar viena naujovė – virtuali mugė, skirta Kauno kolegijos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentams. Tikimasi, kad tai paskatins dvikrypčius studentų mainus studijoms bei praktikai.

„Šių metų strateginis prioritetas – Kauno kolegijos veiklų tarptautiškumo didinimas, todėl itin svarbu atskleisti kolegijos, kaip lygiaverčio Europos taikomųjų mokslų universiteto, potencialą bendradarbiavimui, studijų ir taikomosios veiklos plėtojimo galimybes. Taip pat tikimės nustebinti dalyvius numatytų veiklų metu, kurios atskleis kolegijos potencialą ir meno bei kultūros puoselėjimo srityse“, – apie šių metų tarptautinę savaitę pasakoja Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė.

Daugiau informacijos ir registracija – jau netrukus.