Balandžio 28 d. 10 val. „Zoom“ platformoje vyks XIX nuotolinė tarptautinė mokslinė studentų konferencija „Idėjų forumas“, kurios tikslas – tobulinti studentų mokslines / menines kompetencijas, vykdant idėjų mainus ir skatinant tinklaveikos plėtrą. Konferencijos kryptys: kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste; estetikos ir meno filosofijos aspektai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika; lingvistikos, vertimo ir kalbų ugdymo(si) aktualijos; technologijų ir verslo pasiekimai ir įžvalgos; kūrybiniai ieškojimai, atradimai virtualiose meno parodose.

Registracija į konferenciją vykdoma iki balandžio 26 d.

Pranešimų santraukų pateikimas – iki kovo 31 d.

Meno kūrinių tarptautinei grupinei, „Idėjų forumą“ lydinčiai, studentų parodai pateikimas – iki kovo 31 d.

Straipsnių pateikimas – iki balandžio 26 d.

Personalinių ar grupinių parodų pateikimas virtualiu formatu – iki balandžio 20 d.

Konferencijos kalbos – lietuvių, anglų.

Reikalavimai pranešimo santraukai, recenzuojamiems straipsniams, meno kūrinių nuotraukoms, personalinei ar grupinei parodai – „Idėjų forumo“ interneto svetainėje.