Užsienio kalbų mokėjimas atveria platesnes galimybes naudotis naujausiomis informacijos bei komunikacijos technologijomis, integruotis į šalies ir pasaulio bendruomenę, sudaro sąlygas visapusiškai tobulėti, padeda giliau pažinti kitas kultūras, bendrauti bei dalintis bendražmogiškomis vertybėmis su kitų tautų žmonėmis.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras kviečia į ispanų, prancūzų, vokiečių kalbų kursus, kurie vyks 2023 m. lapkričio 6 – 2024 m. kovo 24 d. vieną kartą per savaitę (po 2 ak. val.). Kursų apimtis – 80 ak.val., iš jų – 40 val. kontaktinių. Kursų kaina vienam klausytojui – 120 Eur (už vieno lygio užsiėmimus, jei grupę sudarys 10 asmenų) arba 150 Eur (už vieno lygio užsiėmimus, jei grupę sudarys 8 asmenys).

Registracija į kursus vykdoma iki spalio 15 d. Vietų skaičius ribotas.

• Ispanų kalbos A1.1 lygio kursai vyks antradieniais 18.00–19.30 val. nuotoliniu būdu, lekt. Dolores Mercedes Soberon.

• Ispanų kalbos A1.2 lygio kursai vyks antradieniais 18.00–19.30 val. nuotoliniu būdu, lekt. Dolores Mercedes Soberon.

• Prancūzų kalbos A1.1 lygio kursų laikas bus derinamas su grupe, vyks nuotoliniu būdu, lekt. Laimutė Rumbienė.

• Prancūzų kalbos A1.2 lygio kursų laikas bus derinamas su grupe, vyks nuotoliniu būdu, lekt. Laimutė Rumbienė.

• Vokiečių kalbos A1.1 lygio kursai vyks trečiadieniais 18.00–19.30 val. nuotoliniu būdu, lekt. Renata Sedliorienė.

• Vokiečių kalbos A1.2 lygio kursai vyks trečiadieniais 18.00–19.30 val. nuotoliniu būdu, lekt. Renata Sedliorienė.

Kursai bus organizuojami, jei į grupes bus surinktas reikiamas dalyvių skaičius. Išklausius kursus ir išlaikius testą bus išduodami Kauno kolegijoje registruoti pažymėjimai, patvirtinantys pasiekto kalbos lygio žinias.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Kalbų centro vadovę Ievą Brazauskaitę-Zubavičienę el. paštu: ieva.brazauskaite@go.kauko.lt