Gegužės  5 d., trečiadienį,  nuotoliniu būdu nuo 10 val. vyks Verslo fakulteto organizuojama kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2021“. Organizuojant konferenciją siekiama studentų, dėstytojų ir verslo įmonių atstovų bendradarbiavimo, atliekant taikomuosius tyrimus, dalyvaujant diskusijose vadybos, ekonomikos, teisės, komunikacijos ir informacijos bei kitais akademinei bendruomenei aktualiais klausimais.

Šiais metais plenarinio posėdžio metu konferencijos dalyviai išgirs „Startup Lithuania“ Ekosistemos plėtros vadovės Aušros Paulauskaitės pranešimą „Kas yra startuoliai ir kaip jie veikia“. Taip pat pranešimą skaitys Kalifornijos valstijos universiteto docentas dr. Matthew J. Stone, tema „Trends in Food Tourism“. Apie asmens duomenų apsaugos reikalavimus interneto svetainėms kalbės UAB „Vinted“ duomenų apsaugos pareigūnas Valentinas Knyva, o Lietuvos atvejo analizę, tiriant skirtingų kartų komunikacijos problemas turizmo organizacijose, pristatys Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės dr. Gita Šakytė-Statnickė ir Laurencija Budrytė-Ausiejienė.

Po plenarinio posėdžio darbas vyks šešiose sekcijose:

I sekcija – aktualijos vadybiniu ir ekologiniu požiūriu;

II sekcija – rinkodaros ir komunikacijos aktualijos versle;

III sekcija – turizmo ir sveikatingumo verslo aktualijos;

IV sekcija – aktualijos ekonominiu požiūriu;

V sekcija – aktualijos finansiniu ir teisiniu požiūriu;

VI sekcija – aktualijos Lietuvos ir tarptautinio verslo kontekste.

Detalesnė informacija – konferencijos programoje: