2022 m. lapkričio 11 d. Akademinės tarybos pirmininkės potvarkis Nr. (2.2.)-3-42 „Dėl Kauno kolegijos tarybos sudėties paskelbimo“.

Vadovaudamasi Kauno kolegijos Statuto 53 punktu skelbiu naujai sudarytos Kauno kolegijos tarybos sudėtį:

 1. Dr. Kristina Bespalova, Kauno kolegijos Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovė;
 2. Olga Grigienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė;
 3. Mantas Gutauskas, Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentas;
 4. Janina Morkūnienė, Technologijų fakulteto studijų vedėja ir lektorė;
 5. Gelmina Motiejūnė, Kauno kolegijos verslo fakulteto prodekanė ir lektorė;
 6. Andrius Neniškis, UAB „Jorinis“ komercijos direktorius;
 7. Doc. dr. Viktorija Piščalkienė, Medicinos fakulteto lektorė;
 8. Ona Ragažinskienė, VDU gamtos mokslų fakulteto profesorė;
 9. Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos tarybos pirmininkė, Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė;
 10. Mindaugas Ubartas, asociacijos „Infobalt“ direktorius, UAB „Topo centras“ valdybos narys, UAB „Baltimax“ valdybos narys, UAB „Vejusta“ direktorius, UAB „UB3“ direktorius;
 11. Dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovė.

Akademinės tarybos pirmininkė dr. Irma Spūdytė

Atkreipiame dėmesį, kad naujos Tarybos kadencija prasideda Tarybos nariams susirinkus į pirmąjį posėdį.