Farmakotechnikos katedros vedėjas Aurimas Galkontas

Specialistai atkreipia dėmesį, jog norint grįžti į įprastą gyvenimo ritmą ir išvengti dar vieno karantino, būtina aktyviai skiepytis nuo COVID-19. Nors imunizuotų asmenų dalis kolegijoje siekia daugiau nei 85 proc., būdama socialiai atsakinga organizacija, Kauno kolegija ir toliau ieško būdų, kaip prisidėti prie vakcinavimo didinimo ir už aukštosios mokyklos ribų.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto bendruomenė kreipėsi į LR Seimą dėl galimybės visuomenės vaistinėse leisti vakcinuoti ne tik vaistininkams, bet ir farmakotechnikams. COVID-19 pandemijos metu žmogiškųjų resursų skiepijant labai trūksta. Pasak Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Farmakotechnikos katedros vedėjo Aurimo Galkonto, esant pandeminei situacijai ir valstybei bandant išnaudoti visus įmanomus būdus vakcinuoti kuo daugiau Lietuvos gyventojų vertėtų prisiminti, jog šalyje yra daugiau kaip 1180 farmakotechnikų, baigusių mokslus aukštojoje mokykloje, dirbančių vaistinėse ar kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir galinčių prisijungti prie specialistų, kurie turi teisę skiepyti nuo koronaviruso infekcijos.

„Mūsų fakultetas turi pakankamą materialinę bazę ir kitus įrankius, kurie leistų kolegijos kvalifikacijos kėlimo kursus greitai adaptuoti farmakotechnikams, pageidaujantiems pakelti savo kvalifikaciją ir teikti skiepijimo paslaugas vaistinėse. Todėl ir kreipėmės į valdžios institucijas, prašydami uždegti tam žalią šviesą“, – sako Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Farmakotechnikos katedros vedėjas A. Galkontas.

A. Galkontas akcentuoja, kad abejoti farmakotechnikų žiniomis, įgūdžiais ar gebėjimais tinkamai atlikti vakcinavimo procesą pagrindo nėra. Lietuvoje farmakotechnikų studijos yra vienos ilgiausių Europoje, trunkančios 3 metus, šios studijų programos studentai mokosi įvairių farmacijos krypties dalykų, tokių kaip farmakologija, socialinė farmacija, ligų pagrindai, būtinoji medicinos pagalba, klinikinė farmacija, konsultavimas ir komandinis darbas vaistinėje ir kitų.

Be to, jau dirbantys farmakotechnikai, taip pat kaip ir vaistininkai, privalo kas penkerius metus pratęsti licenciją – tai, pasak katedros vedėjo, yra labai svarbus veiksnys, turintis įtakos pagrindžiant farmakotechniko savarankiškumą, kompetenciją ir nuolatinį profesinį tobulėjimą.

„Vaistininkai ir farmakotechnikai lanko tuos pačius kvalifikacijos kėlimo seminarus, dalyvauja konferencijose. Nepratęsus licencijos, tiek vaistininkai, tiek farmakotechnikai turi laikyti tą patį kvalifikacijos egzaminą tam, kad vėl įgytų galimybę dirbti vaistinėje. Farmakotechnikai taip pat sėkmingai kaip vaistininkai aptarnauja pacientus vaistinėse, įsigilina ir atsako į jų klausimus, parenka medikamentus, todėl atitinkamai pakėlę kvalifikaciją jie taip pat puikiai galėtų teikti ir vakcinavimo paslaugą“, – įsitikinęs A. Galkontas.

Visą straipsnį skaitykite naujienų portale delfi.lt