Siekiant atkreipti dėmesį į fizinio aktyvumo svarbą, geriau suprasti fizinės veiklos pridėtinę vertę švietime ir atrasti būdų mobilumo integravimui „Erasmus+“ projektuose ir edukacinėse veiklose, Švietimo mainų paramos fondas kvietė visų švietimo sektorių atstovus teikti paraiškas ir rugsėjo 8–11 dienomis dalyvauti „Erasmus+“ teminiame seminare „Active Bodies-Active Minds. How to Infuse „Erasmus+“ Projects with Physical Activity“.

Tarp 30 atrinktų dalyvių – ir Kauno kolegijos Sveikatingumo ir sporto centro vadovė Laura Mekšriūnienė, akcentuojanti, kad dalyvavimas tarptautiniame seminare suteikė galimybę pasisemti idėjų ir gerosios patirties iš kitų aukštųjų mokyklų, plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio specialistais.

„Kauno kolegijos Sveikatingumo ir sporto centras organizuoja įvairius seminarus, užsiėmimus ir kitas veiklas. Dalyvaudama seminare „Active Bodies-Active Minds. How to Infuse „Erasmus+“ Projects with Physical Activity“ pasisėmiau idėjų, kaip dar būtų galima išplėtoti Sveikatingumo ir sporto centro veiklą, kokius užsiėmimus pasiūlyti, kaip paskatinti didesnį studentų ir darbuotojų fizinį aktyvumą“, – dalinasi L. Mekšriūnienė.

Dalyvavimas tarptautiniame Švietimo mainų paramos fondo organizuotame seminare taip pat prisideda ir prie vieno svarbiausių Kauno kolegijos strateginių tikslų – tarptautiškumo didinimo. Sveikatingumo ir sporto centro vadovė atkreipia dėmesį, kad seminaro metu buvo sudarytos sąlygos megzti ryšius su specialistais iš užsienio, ieškoti sąlyčio taškų bendroms tarptautinėms veikloms įgyvendinti.

„Seminaro metu buvo sudarytos visos galimybės inicijuoti bendrus tarptautinius projektus, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Manau, kad naujos idėjos, su tarptautiniais partneriais vystomi bendri projektai gali padėti atrasti naujų būdų kolegijos bendruomenės narių fiziniam aktyvumui didinti“, – sako Sveikatingumo ir sporto centro vadovė L. Mekšriūnienė.

Siekiant skatinti tiek studentų, tiek darbuotojų fizinį aktyvumą, Kauno kolegijoje yra įrengtos dvi sporto salės, lauko sporto aikštynas, Kūno dizaino bei Aktyvaus judesio studijos. Kolegijos studentai visuomet skatinami prisijungti prie sporto komandų, darbuotojams organizuojami įvairūs sporto užsiėmimai.