Kauno kolegijos Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedra kartu su Tauragės skyriumi spalio 21 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. hibridiniu būdu organizuoja seminarą-diskusiją „Europos Sąjungos sanglaudos politika regionuose“.  Renginio metu dėmesys bus skiriamas europinės paramos panaudojimui Lietuvoje bei Tauragės regione, tiesioginių ir netiesioginių ES investicijų poveikiui verslui, kultūrai, aplinkosaugai bei švietimui.

COVID-19 pandemija visame pasaulyje sutrikdė tai, kaip gyvename, dirbame ir nulėmė pokyčius technologijų pritaikyme. Šiuo krizės laikotarpiu ES kartu su valstybėmis narėmis ėmėsi veiksmų, siekiant sušvelninti COVID-19 socialinį bei ekonominį poveikį ir remti ekonomikos gaivinimą. Kaip ES kovoja su pandemija ir ką daro, kad užtikrintų atsigavimą seminaro-diskusijos metu apžvelgs Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos grupės asistentė Aušrinė Diržinskaitė.

Skatindama šalies savivaldybes sparčiau atnaujinti savo viešąjį transportą, Susisiekimo ministerija šiam tikslui numato papildomai skirti Europos Sąjungos fondų investicijų. Viena iš Lietuvos savivaldybių, kuri pripažinta, kaip geriausiai pasirengusi  panaudoti investicijas pagal ES keliamus reikalavimus – Tauragė. Apie įgyvendinamą ES sanglaudos fondo projektą šiame regione pristatys Tauragės raj. savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė. Taip pat apie ES, kaip galimybę augti regiono verslui, įžvalgas pateiks UAB „Optimali idėja verslui“ direktorė Vida Petraitytė.

Įvertinus Europos Sąjungos investicijų poveikį Lietuvos kultūrai, teigiama, kad visuomenei siūloma daugiau kokybiškų ir įvairesnių kultūros paslaugų. Kultūra ir kūrybiškumas neapsiriboja vien menine verte. Su ES struktūrinių ir investicijų fondų parama jų plėtros galimybę galima pasitelkti, kuriant naujas darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą Europos regionuose ir miestuose. Apie tiesioginį ir netiesioginį ES investicijų poveikį kultūros sektoriui, remdamasi Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ atveju, plačiau kalbės šio muziejaus direktorė Eglė Červinskaitė.

Pasaulio Ekonomikos Forumo vertinimu, iki 2030 m. prognozuojama, kad paklausa maistui, vandeniui ir energijai drastiškai išaugs, taigi konkurencija dėl išteklių tampa nuolatinės ekonominės nelygybės ir stiprėjančios geopolitinės įtampos fonu. Lietuvoje žiedinės ekonomikos sprendimai yra orientuoti į atliekų valdymą, o užsienio šalyse – į žiediškumo užtikrinimą. Ko trūksta ES miestams, siekiant žiedinės ekonomikos įgyvendinimo, atsakys Kauno technologijos universiteto Pakavimo inovacijų ir tyrimo centro vadovas dr. Visvaldas Varžinskas.

Seminarą-diskusiją užbaigs „ProEvents“ renginių vedėjo-organizatoriaus Viliaus Vasiliaus moderuojamas interaktyvus konkursas-protmūšis, kurio metu renginio dalyviai turės progą pademonstruoti žinias apie ES fondų investicijas Tauragės regione ir Lietuvoje.

Renginys vyks hibridiniu būdu: Kauno kolegijos Tauragės skyriuje (Aerodromo g. 6, 303 aud., Tauragė) ir dalyvaujant virtualiai. Dalyvaujant fiziniu būdu (Tauragėje) registruotis nereikia, registracija vykdoma tik tiems asmenims, kurie seminarą-diskusiją pageidauja stebėti nuotoliniu būdu.  Renginio nuoroda atsiunčiama po registracijos.

Seminaras-diskusija „Europos Sąjungos sanglaudos politika regionuose“ organizuojamas, įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamą projektą „Informavimo priemonių ciklas apie ES sanglaudos politiką ir jos poveikį piliečių gyvenimo kokybei“ (Nr. 2020CE16BAT099).