Prieš 31 metus tūkstančiai nenugalimo ryžto kupinų ir begalinio laisvės troškimo vienijamų Lietuvos žmonių, gindami atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, drąsiai stojo prieš sovietų tankus ir automatus. Nors sovietų kariams ginkluota jėga pavyko užimti Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą, tačiau vieninteliai lietuvių turėti ginklai – nepriklausomos Lietuvos troškimas ir nenugalima vienybė – buvo pakankamai stiprūs, kad agresorius neišdrįstų pulti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų.

Tačiau aukų išvengti nepavyko – prie Televizijos bokšto sovietų kariams pradėjus karine technika važinėti po minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų. Kasmet Sausio 13-oji mums primena ne tik iškovotą Lietuvos laisvę, bet ir jos didvyrius – laisvės gynėjus – kurie anuomet parodė ypatingą drąsą bei susitelkimą ir kurių dėka šiandien gyvename nepriklausomoje Lietuvoje.

Savo prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius dalijasi Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis.