Rugpjūčio 14 dieną vyks papildomas stojamasis egzaminas į valstybės finansuojamas (VF) menų krypties studijas – Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo bei Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programas.

Egzaminas organizuojamas Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas), prasidės 10.00 valandą. Stojantieji kviečiami atvykti anksčiau, turėti asmens dokumentą, priemones tapybos bei kompozicijos užduotims atlikti.

Stojamasis egzaminas susideda iš dviejų dalių, kurios laikomos tą pačią dieną. Piešimo užduotis – nupiešti geometrinių formų natiurmortą (darbas atliekamas A 3 formato lape pieštuku). Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema (kompozicija atliekama A 3 formato lape). Stojamojo egzamino vienos dalies trukmė – keturios akademinės valandos.

Priemonės tapybos testui: pasirinktos tapymo priemonės (guašas arba akvarelė), pieštukas, trintukas, smeigtukai arba lipni juosta (popieriui pritvirtinti).

Priemonės kompozicijos testui: trintukas, smeigtukai arba lipni juosta (popieriui pritvirtinti), pieštukai, markeriai, teptukai, vandeniu skiedžiami dažai (pasirinktinai: akvarelė, guašas, tempera, akrilas), pastelė, indelis vandeniui. Naudojant pastelę, būtina turėti fiksavimo priemones.

Egzamino užduotys organizuojamos pagal Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės studijų programas organizavimo ir vykdymo 2019 metų tvarkos aprašo rekomendacijas.

Kilus klausimams, kreipkitės e. paštu priemimas@go.kauko.lt, telefonais 8 (37) 32 11 11 ir (8 620) 52 041.