Lietuvos dailės ugdytojų draugija, vadovaujama dr. Sigitos Saulėnienės, ir Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas (anksčiau Justino Vienožinskio menų fakultetas), įprasmindami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, surengė ekslibrisų konkursą „Ex Libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą. LDUD 2018“, skirtą mokiniams ir  jaunuoliams nuo 8 iki 21 metų bei mokytojams. Konkursu siekiama paskatinti jaunąją kartą susimąstyti, kas kiekvienam asmeniškai yra lietuviškas identitetas, kaip jis atsiskleidžia ir kokią turi reikšmę. Geriausiai įvertinti darbai eksponuojami parodoje.

Mokyklose ir gimnazijose buvo organizuojami ekslibrisų konkursai, kurių nugalėtojai deleguoti dalyvauti respublikiniame konkurse. Pastarojo paroda meno gerbėjų lauks iki rugpjūčio 20 d. fakulteto „Pelėdų kalno“ galerijoje (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas). Laureatų parodoje eksponuojami ne tik moksleivių ir gimnazistų iš Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Panevėžio, Kėdainių darbai, bet ir jų mokytojų, menininkų Arūno Vaitkaus, Henriko Mazūro, Audronės Rudienės kūriniai. Parodoje greta grafikos meno profesionalų ir juo besidominčių jaunuolių, eksponuojamas ir nuotaikus jauniausios parodos dalyvės, 7-erių metų Giedrės Akinytės iš Kauno mokyklos lopšelio-darželio „Liepaitė“ ekslibrisas.

Konkurso „Ex Libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą. LDUD 2018“ tikslas – populiarinti knygos ženklą, skatinti jaunimo ugdymą menu, palaikant mokinių ir dailės mokytojų meninę kūrybą, ugdant jų kūrybinės raiškos gebėjimus bei plėtojant jaunimo kultūrinį ir istorinį akiratį, puoselėjant tautines vertybes. Konkurso „Aš liudiju laisvą Lietuvą“ vertinimo komisiją sudarė LDUD (Lietuvos dailės ugdytojų draugijos) nariai: dr. Sigita Saulėnienė, Irena Mikuličiūtė, Raimundas Šimkevičius, Ingrida Vaitkienė, Birutė Ulanavičienė, Aušra Deltuvienė, Irina Amosova-Novikova.

Pirmosios vietos nugalėtojų, Justo Jonyčio (Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, mok. A. Vaitkus), Ugnės Zanevičiūtės (Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, mok. A. Vaitkus) ir Kornelijos Žitkevičiūtės (Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, mok. A. Vaitkus), ekslibrisuose įamžintas turtingas Lietuvos gamtovaizdis, su stiprybės ir ilgaamžiškumo simboliu – ąžuolu. Moksleivių dėmesys sutelkiamas ne tik į gamtos ir žmogaus, tačiau ir į žmogiškuosius ryšius – akcentuojama draugystės svarba, bendruomeniškumas.

Antrosios vietos laureatai: Simas Latuchinas (Kauno dailės gimnazija, mok. R. Žmuidienė), Andrėja Bagdonaitė (Kauno dailės gimnazija, mok. R. Žmuidienė), Miglė Stripeikytė (Kauno dailės gimnazija, mok. R. Žmuidienė), Vaiva Lukošiūtė (Kėdainių „Ryto“ progimnazija, mok. A. Rudienė), Rūta Valantiejūtė (Kauno dailės gimnazija, mok. R. Žmuidienė), Austėja Jakimavičiūtė (VDU „Rasos“ gimnazija, mok. B. Zakarkienė), Nida Shaah (Kauno dailės gimnazija, mok. R. Žmuidienė), Smiltė Vaitkevičiūtė (Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla, mok. A. Vaitkus), Ugnė Brilingaitė (Kauno dailės gimnazija, mok. R. Žmuidienė), Emilija Sutkaitytė (Kauno dailės gimnazija, mok. J. Galdikaitė). Pastarieji knygos ženkluose išreiškia ryšį su jiems svarbiomis, reikšmingomis gimto miesto – Kauno – vietomis. Taip pat mokiniai ir gimnazistai savo darbuose pabrėžia mokymosi, kaip asmenybės raidos, svarbą. Mokiniai savo kūryboje vaizduoja mokyklas, jų simbolius ir laiko, praleisto mokykloje, naudą ir reikšmę. Kai kurių antrosios vietos laimėtojų ekslibrisuose atgyja Lietuvos praeitis, kurią gaubia legendos ir mistifikuoti pasakojimai.

Trečiosios vietos laimėtojų, Karolinos Černerskytės (Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, mok. H. Mazūras), Eglės Blažiūnaitės (Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, mok. R. Steponienė), Martyno Arlausko (Kauno dailės gimnazija, mok. J. Galdikaitė), darbuose išryškėja domėjimasis Lietuvos istorija bei šaliai nusipelniusiomis asmenybėmis, jų darbais.

Kaip pažymi LDUD pirmininkė dr. S. Saulėnienė, 2018-aisiais sukanka 28-eri metai nuo Lietuvos dailės ugdytojų draugijos įkūrimo. Per visus savo gyvavimo metus LDUD siekė ugdyti vaikų ir mokinių meninės raiškos gebėjimus, koordinuoti visuomeninę veiklą meninio ugdymo srityje. Nuo 2010 metų susiformavo pastovus ir aktyvus branduolys dailės mokytojų, menininkų, ekslibrisų kūrėjų ir šios srities ugdytojų: Henrikas Mazūras, Rasa Klingaitė, Eliga Ignatavičienė, Jolita Bičkienė, Genutė Sutkienė, Rasa Prišmontienė, Romualda Zareckienė, Arūnas Vaitkus ir kt. Jie savo mokyklose dirbdami su mokiniais gilinasi į tradicinės grafikos technikas ir tokiu būdu puoselėja mokinių vizualinę raišką, meninę motyvaciją ir kūrybinį mąstymą. Reikšminga tai, kad sukurta galimybė Lietuvos aktyviai dailės mokytojų ir mokinių kūrybinei raiškai, o pastoviai leidžiamas katalogas ir rengiamos parodos atskleidžia dailės mokytojų veiklos rezultatyvumą ir skatina mokinius domėtis išskirtine vaizduojamosios dailės sritimi – ekslibrisais – bei ieškoti raiškos savitumo ir originalumo.

Parodoje „Ex Libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą. LDUD 2018“ moksleiviai ir gimnazistai atsiskleidžia kaip kūrybiškos, smalsios ir savo šaknimis besidominčios asmenybės. Anot konkurso organizatorių, kiekvieno iš jų širdyje svarbią vietą užima Lietuva, todėl norėtųsi viltis, jog jaunoji karta čia norės kurti ir savo ateitį.