Valstybės įmonė Registrų centras informuoja, kad, atsižvelgdama į Kauno kolegijos 2020 m. gruodžio 1 d. raštą dėl teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų, 2020 m. gruodžio 2 d. įtraukė į Įgaliojimų registro viešųjų ir administracinių paslaugų klasifikatorių Kauno kolegijos rašte nurodytas teikiamas paslaugas.

Siekiant informuoti fizinius asmenis apie galimybę informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimus nurodytoms teikiamoms paslaugoms gauti, pranešame, kad tai galima padaryti čia.