Realaus darbo skonis: Kraštov…

Kauno kolegijoje studijas galima pasirinkti iš daugiau kaip 50 aukštojo mokslo studijų programų, tarp kurių – Kraštovaizdžio dizainas (buvęs programos pavadinimas – Želdiniai ir jų dizainas).
Studijų programos yra sudarytos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį įgytų tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Praktikos ir kitas praktinis rengimas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

„Realaus darbo skonis“ – videosiužetų apie Kauno kolegijos studentus serija. Skirtingų studijų programų studentai atskleidžia savo praktines patirtis. Jie įgūdžius lavina įvairiose Lietuvos ir užsienio organizacijose.
Išsami informacija apie studijas Kauno kolegijoje

Pagrindinis