2022 metais Kauno kolegijos Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedra vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „XX a. I pusės gyvenamųjų interjerų paveldas: jo atkūrimo galimybės ir patrauklumo visuomenei didinimas“. Projekto vykdymo laikotarpiu siekta skatinti visuomenės domėjimąsi XX a. I pusės gyvenamaisiais interjerais, jų išsaugojimo, atkūrimo ir šiuolaikiško pritaikymo, išsaugant autentiką, galimybėmis; suteikti praktinės edukacinės naudos interjerų restauravimo klausimais bei atskleisti interjerų paveldą, kaip turizmo traukos objektą.

XX a. I pusės laikotarpis žymi lietuvybės atgimimą, atsispindėjusį ir gyvenamuosiuose namuose, kuriuos įrengdavo vietos meistrai. Dauguma baldų, interjero tekstilės, namus puošusių meno kūrinių buvo vietinių amatininkų, menininkų kūriniai. Tad to meto gyvenamieji interjerai aktualūs ir kaip lietuviško dizaino ir amatų pavyzdžiai. Vis dėlto, pastebima tendencija, kad visuomenė nepakankamai tai įvertina – vis dar nesaugo senų namų interjerų, klaidingai manydami, kad tokiuose namuose neįmanoma gyventi šiuolaikiškai. Todėl, siekiant keisti esamą situaciją, itin svarbi žmonių edukacija apie dizaino paveldo vertes ir interjerų restauracijos gerąsias praktikas. Išsaugoti autentiški interjerai gali tapti ir patraukliu kultūrinio turizmo šaltiniu.

Projekto metu birželio-rugsėjo mėnesiais, vyko ekskursijos autentiškomis interjerų detalėmis pasižyminčiuose objektuose: B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje,  J. Zikaro namuose-muziejuje, A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje. Ekskursijų metu akademinė bendruomenė, kultūros paveldo specialistai bei kiti suinteresuoti asmenys buvo kviečiami įdėmiau susipažinti su šių namų interjerų paveldu, sužinoti, kuo ypatingi senieji baldai, ką reiškė savotiški kambarių išplanavimo būdai. Buvo apžvelgtas tarpukario laikotarpio dizaino unikalumas, įvairumas, technologijos, formų ir dekoro sąsajos bei tam įtakos turėjęs sociokultūrinis kontekstas.

Projekto metu taip pat vyko viešos specialistų paskaitos, kurių metu buvo aptartos XX a. I p. gyvenamųjų interjerų Lietuvoje ypatybės, šiuolaikinės senųjų interjerų detalių tvarkybos bei išsaugojimo galimybės. Žiniomis apie išliekamąją vertę turinčius interjero artefaktus, prieškario gyventojų namus, vyravusias madas ir kaip interjerai pasikeitė, vykstant modernizacijai, dalinosi menotyrininkė dr. Aistė Dičkalnytė. Meninių baldų restauratorius Aurelijus Blažinauskis vedė edukacines paskaitas, kuriose aiškino apie reikalingus senųjų baldų restauravimo etapus, kada, tinkamai pasirinkus medžiagas, baldą galima atnaujinti patiems ir kuomet verčiau kreiptis į specialistą. Restauratorius atsakė į įvairius dalyviams iškilusius praktinius klausimus. Paskaitų metu buvo pristatomi ir privatūs interjerų tvarkybos atvejai, gerieji tvarkybos pavyzdžiai.

Siekiant kad apie XX a. I pusės interjerų ypatybes sužinotų kuo didesnė visuomenės dalis, šiuo metu kuriamas virtualios ekskursijos maršrutas, kuriame bus pristatomi Kauno mieste esantys pastatai, išlaikę autentiškus gyvenamuosius interjerus, aprašyti jų bruožai, įdomiausios detalės.

Projektą finansuoja: