Kauno kolegijos Verslo fakulteto Verslo centras skelbia studentų registracijos į mentorystės programą „MentorMe“ pradžią! Programos metu studentams suteikiamos sąlygos kartu su patyrusio mentoriaus pagalba lengviau ugdyti savo talentus ir siekti profesinių aukštumų.

„MentorMe“ – neformaliu mokymusi paremta programa, skirta žingeidiems Verslo fakulteto studentams, siekiantiems įgyti praktinių verslo valdymo žinių, tobulinti tam reikalingas asmenines savybes ir įgūdžius. Programos dalyviai iš pirmųjų lūpų išgirs mentorių praktine patirtimi grįstus patarimus, vertingus planuojant savo pačių profesinę ateitį.

Su kiekvienu programos dalyviu bendraus ir savo žiniomis dalinsis mentorius, tam tikroje profesinėje srityje patirtį sukaupęs specialistas, galintis būti sektinu pavyzdžiu ir motyvuojančiu autoritetu. Mentoriaus dėka studentas gaus individualius patarimus ir konsultacijas, pagalbą planuojant savo karjerą ar asmeninį tobulėjimą, perims mentoriaus sukauptą patirtį. Kiekvieno Mokytojo tikslas – daugiau už jį pasiekęs Mokinys!

„MentorMe“ programa siekiama praturtinti studentų mokymosi procesą, suteikiant individualių, praktinių žinių, paremtų tam tikros srities profesionalų patirtimi, padėsiančių jaunuoliams įsitvirtinti savo profesiniame kelyje.

Įprastai mentorystės programa trunka nuo 2 iki 6 mėnesių. Registruotis jau galima 2019 / 2020 m. m. pavasario ir 2020 / 2021 m. m. rudens semestrams.

Pastaba: dėl susiklosčiusių aplinkybių, pavasario semestre bendravimas su mentoriais vyks nuotoliniu būdu.