2003 metais, siekiant atstovauti Kauno kolegijos darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams, buvo įkurta darbuotojų profesinė sąjunga. Prieš 20 metų vienijusi vos 34 darbuotojus, šiandien ši sąjunga jungia beveik ketvirtadalį kolegijos darbuotojų ir gali džiaugtis ne vienu pasiekimu.

Darbuotojų padėtį kolegijoje gerinanti sąjunga

Vitalija Skėruvienė

20 metų veikiančiai Kauno kolegijos darbuotojų profesinei sąjungai per šį laiką pavyko užtikrinti geresnes darbuotojų darbo sąlygas, pasirašyti kolektyvines sutartis, inicijuoti ir įgyvendinti labdaros akciją „Baltasis angelas“. „Abipusiu pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas tarp Kauno kolegijos vadovybės ir Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos leido susitarti dėl darbuotojų geresnių darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų, abipusių teisių ir pareigų bei šalių atsakomybių. 2004 m., 2008 m.  bei 2019 metais buvo pasirašytos kolektyvinės sutartys.

2019 metų kolektyvinė sutartis numato papildomos atostogų dienas, materialines pašalpas artimo netekties, vaiko gimimo ar santuokos įregistravimo atveju, finansinę pagalbą studijuojant – tai tik keletas suderėtų kolektyvinės sutarties sąlygų, gerinančių darbuotojų padėtį Kauno kolegijoje. Pagal šią kolektyvinę sutartį Kauno kolegija darbuotojų socialinėms garantijoms užtikrinti per paskutinius 3 metus išmokėjo 94 000 eurų“, – sako Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Vitalija Skėruvienė ir atkreipia dėmesį, kad kolektyvinė sutartis taikoma visiems kolegijos darbuotojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie priklauso profesinei sąjungai, ar ne.

„Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga jau 17 metų organizuoja labdaros akciją „Baltasis angelas“. Visos loterijos metu surinktos lėšos skiriamos labdarai – sunkiai sergantiems studentams ir darbuotojams. Visų labdaros akcijų metu suaukota 26 732 litai ir 10 580 eurai, visos suaukotos lėšos išdalintos 129 studentams ir 39 darbuotojams“, – pasiektais rezultatais dalinasi V. Skėruvienė.

Padeda palaikyti dialogą su kitomis institucijomis

Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga priklauso Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui – tai padeda užtikrinti, kad bus ginamos šio susivienijimo narių profesinės, ekonominės bei socialinės teisės, kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo dirbančiųjų teisinius ir su jų interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis bei susitarimus.

„2007 metais įsteigtas Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, kurio veikloje dalyvauja kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga. Nors mūsų šalyje profesinių sąjungų aktyvumas nėra itin didelis, tačiau Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas aktyviai dalyvauja dialoge su Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos atstovais, o pasiekti rezultatai atsispindi augančiuose darbuotojų atlyginimuose bei geresnėse socialinėse garantijose. Tenka apgailestauti, kad dėl daugelio nuostatų pavyko susitarti tik organizuojant įspėjamuosius streikus, mitingus ir piketus.

2017 m. pasirašyta Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis, kuri kasmet atnaujinama. 2022 metais atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje išlaikomos anksčiau galiojusios papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams. Svarbu, kad profesinės sąjungos nariai galės pasinaudoti ne 2, o 5 mokamomis dienomis sveikatai gerinti. Nustatyta, kad su profesine sąjunga turi būti derinamas mokyklos ar kitos švietimo įstaigos sutaupytų metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas“, – dalinasi V. Skėruvienė.

Profesinės sąjungos stiprybė – gausus jos narių skaičius

Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė V. Skėruvienė primena, kad sąjungos nariu gali tapti kiekvienas kolegijos darbuotojas. „Stodami į darbuotojų profesinę sąjungą ir aktyviai dalyvaudami jos veikloje mes ne tik galim išlaikyti jau turimus pasiekimus, bet ir susitarti dėl geresnių darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų. Profesinės sąjungos stiprybė – gausus jos narių skaičius, todėl kviečiame prisijungti ir kartu kurti palankesnę aplinką!“ – darbuotojus prisijungti prie Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos skatina V. Skėruvienė. Darbuotojai, norintys tapti sąjungos nariais, turi pateikti prašymą kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybai.