Prieš pasitinkant naujus akademinius metus, Kauno kolegijos bendruomenė buvo kviečiama į susitikimą, kuriame kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas pristatė naują vadovų komandą, planuojamų veiklų gaires, buvo aptarti artimiausi planai.

„Šio susitikimo tikslas – ne tik pristatyti veiklos gaires, bet ir pasakyti „Sveiki“. Iš tikrųjų, žengiame į naują puslapį Kauno kolegijos istorijoje. Ne kartą tiek aš, tiek mano komanda akcentavome Kauno kolegijos viziją – tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu, vykdančiu kelių pakopų aukštojo mokslo studijas. Vizija, liečianti nacionalinį lygmenį – Kauno regiono taikomųjų mokslų universitetas. Tuo tikime, dėl to dirbame“, – apie Kauno kolegijos siekius susitikimo metu kalbėjo Kauno kolegijos direktorius. Dr. A. Brusokas taip pat akcentavo ir darnios bendruomenės svarbą siekiant šių tikslų: „Norime stiprinti ir darnios bendruomenės aspektą, kadangi tik darni bendruomenė gali pasiekti šių tikslų.“

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė pristatė studijų krypčių vertinimo rezultatus, vertinimo planą, dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, darbuotojų atlygio politikos tobulinimo planą.

„Nuo rugsėjo mėnesio prasidės gana intensyvios diskusijos, šiuo metu kuriama darbo grupė performuoti apskritai išorinio vertinimo modelį studijų kontekste – einama link to, kad turėtų keistis institucinis vertinimas, nebelikti studijų krypčių vertinimo“, – apie laukiančius pokyčius kalbėjo dr. I. Stravinskienė.

„Taip pat turime išskirtinį atvejį verslo studijų kryptyje – labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti visai Verslo fakulteto bendruomenei. Verslo studijų kryptis yra realizuojama 18-oje universitetų ir kolegijų. Iš tų 18-os universitetų ir kolegijų, būtent Kauno kolegijoje verslo studijų kryptis yra įvertinta aukščiausiais balais. Tai reiškia, kad kokybiškiausios bakalauro studijos tiek universitetinio, tiek koleginio lygmens, vykdomos būtent Kauno kolegijoje. Tai iš tiesų yra išskirtinis atvejis Lietuvoje kolegijų tarpe“, – dalinosi direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. I. Stravinskienė.

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys pristatė ekspertinio kolegijų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir (arba) meno veiklos vertinimą, stiprinimo sprendimus ir priemones.

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mato, kad reikalinga užtikrinti kolegijose atliekamų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir (arba) meno veiklos kokybę, skatinti jos pažangą, didinti veiklų poveikį, užtikrinti mokslo ir studijų vienovę“, – kalbėjo dr. M. Dilys.

Direktoriaus pavaduotoja studijoms Jolanta Bareikienė supažindino bendruomenės narius su pokyčiais studijų srityje, stojimų rezultatais, populiariausiomis studijų programomis, ateities planais.

„Įvertinus priėmimo rezultatus matome, kad būtina peržiūrėti studijų programų paketą, optimizuoti studijų programas. Tai visiškai natūralūs procesai – vienos studijų programos darosi mažiau patrauklios, kitos turėtų būti atnaujintos, kad sulauktų daugiau stojančiųjų.

Taip pat jau minėtas mikrokvalifikacijų, kaip alternatyvaus studijų modelio suformavimas ir įgyvendinimas. Kauno kolegija ketina dalyvauti projekte ir pasinaudoti sukaupta tarptautine patirtimi, jau įgytą patirtį pritaikyti kolegijoje. Tai yra svarbūs dalykai, kuriuos universitetai jau įgyvendina ir mes, būdama didžiulė aukštoji mokykla, tikrai turime pajėgų tai daryti“, – pasakojo direktoriaus pavaduotoja studijoms J. Bareikienė.

Vienas svarbiausių žingsnių siekiant užsibrėžtų tikslų – sutelkta bendruomenė

Šiandien vis garsiau kalbama apie bendruomenės gerovę: darbuotojai, kurie jaučiasi įvertinti, palaikomi, išgirsti yra ne tik yra lojalesni ir aktyviau įsitraukia į organizacijos veiklas, bet ir kuria jai didesnę vertę. Siekiant stiprinti šią sritį Kauno kolegijoje, buvo sukurta bendruomenės gerovės vadovo pareigybė, šias pareigas pradėjo eiti Smiltė Juraitė.

„Yra sakoma, kad jei nori eiti greitai, eik vienas, o jei nori eiti toli, eik drauge su komanda. Bendruomenės sutelkimas yra vienas svarbiausių žingsnių siekiant užsibrėžtų ambicingų Kauno kolegijos strateginių tikslų. Labai svarbu, kad visi jaustųsi svarbia šios organizacijos dalimi, kad žinotų, kur link organizacija eina, ko siekia ir koks kiekvieno iš mūsų vaidmuo siekiant išsikeltų tikslų“, – apie bendruomenės telkimą kalba bendruomenės gerovės vadovė S. Juraitė.

„Kuo daugiau informacijos iš pirmų lūpų, tuo daugiau aiškumo, mažiau nerimo ir netikrumo. Atviras dalinimasis informacija kuria darną tarp organizacijos ir darbuotojų, stiprina pasitikėjimą ir tarpusavio pagarbą.

Susitikimas turėjo dvejopą tikslą. Pirmasis – suteikti informacijos apie tai, kokie artimiausi darbai laukia, nubrėžti prasidėsiančių naujų akademinių metų veiklos gaires, pranešti apie pokyčius. Na, o antrasis, ne mažiau svarbus tikslas, buvo inicijuoti neformalaus bendravimo popietę, kur prie puodelio kavos galėtume daugiau vienas apie kitą sužinoti, pasidalinti, kas kokiais rūpesčiais ar džiaugsmais gyvena, kokius lūkesčius turi“, – tokių renginių svarbą bendruomenei įvardija S. Juraitė.