Stiprus aukštosios mokyklos partnerių tinklas sudaro palankias sąlygas semtis žinių, patirties, tobulinti studijų kokybę ir kurti vertę pagrindiniams naudos gavėjams – aukštosios mokyklos studentams.

Prie Kauno kolegijos partnerių tinklo prisijungė Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija, vienijanti penkiolika organizacijų, teikiančių sanatorinio kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas Lietuvoje.

Bendradarbiavimas skatina žinių dalijimosi kultūrą

Dr. Mantas Dilys

Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys pažymi, kad pasirašyta bendradarbiavimo sutartis įpareigoja ir numato bendradarbiavimo kryptį, skatina organizacijas strategiškai judėti pirmyn.

Numatyta, kad abi organizacijos bendradarbiaus sutelkiant intelektualinį potencialą rengiant naujas formalaus mokymo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, vykdant Kauno kolegijos ir Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos tarptautinius projektus, organizuojant mokslo (meno) taikomuosius tyrimus, kultūrinius ir edukacinius renginius, stiprinant specialistų profesinius ryšius, analizuojant rinką ir verslo vystymąsi, ugdant kolegijos studentų praktinius įgūdžius, skleidžiant naujas idėjas.

„Su Nacionaline sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija buvo aptarti nauji galimi bendradarbiavimo scenarijai, aptartos tyrimų tematikos ir sritys: analizuoti ir vertinti šios srities socialinį ir ekonominį naudingumą, formuoti atsakingą ir investicinį požiūrį į sveikatą, formuoti kryptį į kokybišką sektoriaus paslaugų teikimą. Bendradarbiavimas skatina spręsti aktualius praktinius probleminius aspektus, kurie svarbūs visiems paslaugų teikimo sistemos dalyviams“, – dalinasi dr. M. Dilys.

Jis taip pat pažymi, kad socialinių partnerių tinklas stiprina organizacijas vertybiniu aspektu, o tai skatina žinių dalijimosi kultūrą ir formuoja organizacijos atvirumą bei parodo bendrystės aktualumą.

Dalia Ilevičienė

Pasirašyta sutartis atvers galimybes intensyvesniam bendradarbiavimui

Kauno kolegijos Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė dalinasi, kad su Nacionaline sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija bendradarbiavimas plėtojamas jau keletą metų, o pasirašyta sutartis atvers galimybes tolesniam ir intensyvesniam bendradarbiavimui.

„Fakulteto dėstytojai ir tyrėjai atliko sveikatinimo paslaugų kokybės valdymo tyrimus bei aktyviai dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose, studentai atlieka praktikas bei rengia baigiamuosius darbus organizacijose, kurias vienija asociacija“, – sako Verslo fakulteto dekanė.

Ji atskleidžia, kad ateityje numatyta plėtoti bendrus, šiam sektoriui aktualius, taikomuosius tyrimus į šią veiklą įtraukiant tiek studentus, tiek ir dėstytojus, planuojama vystyti veiklas siekiant tobulinti sveikatingumo paslaugų organizacijų veiklą, rengti bendrus projektus ir siūlyti inovatyvius sprendimus minėtame sektoriuje.