Gruodžio 6 dieną Vyriausybė posėdyje pritarė, kad Alytaus kolegija būtų prijungta prie Kauno kolegijos.

Kaip informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, reorganizacija vykdoma siekiant sudaryti palankesnes sąlygas koleginių studijų ir mokslo taikomosios veiklos kokybei ir jų atitikčiai Alytaus miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams gerinti. Tai leis išsaugoti Alytaus regione vykdomas kolegines studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir miesto poreikiams aktualesnių koleginių studijų programų.

Pasak švietimo, mokslo ir sporto viceministro Justo Nugaro, įvertinus pastarųjų metų stojimo rezultatus, Alytaus kolegijai ateityje gali kilti iššūkių pritraukiant pakankamą studentų skaičių – per kelerius metus jų gali sumažėti iki 460, o to neužtenka, kad kolegija išliktų stipri ir gyvybinga. Viceministras akcentuoja, kad Alytaus regione ir toliau vyktų koleginės studijos.

„Esame užtikrinti, kad šis prijungimas ne tik išsaugos studijų prieinamumą regione, bet ir atvers naujas perspektyvas bendruomenei ir ekonomikai. Sujungę jėgas, kursime ateitį kartu“, – teigia Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas.

Perspektyvoje matomos dvi pagrindinės kryptys. Pirmiausia – įgyvendinti Lietuvoje dar neišbandytą bendruomenės kolegijos koncepciją, kur esminiu kolegijos tikslu tampa bendruomenei reikalingų paslaugų užtikrinimas, darbuotojų parengimas. Tam puikiai pasitarnautų Alytaus kolegijos įdirbis ruošiant slaugos specialistus, būtų plečiamos ir mokytojų rengimo galimybės.

Bendruomenės kolegijos (angl. community college) koncepcija būtų plėtojama po kolegijų jungimosi veiksiančiame Kauno kolegijos padalinyje Alytuje. Kolegija teiktų paslaugas ją supančiai Alytaus regiono bendruomenei. Regioninio padalinio veikla būtų grindžiama mokymosi visą gyvenimą principais – vykdomos aukštojo mokslo studijos, veiksiančiame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamos mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos, atliekami tiriamieji darbai ir projektai, teikiamos kvalifikavimo ir perkvalifikavimo paslaugos.

Be to, Alytuje planuojama stiprinti ir naująsias maisto technologijas bei įkurti naujas maisto technologijų laboratorijas, nes šis miestas garsėja savo maisto ir inžinerine pramone. Tai kurtų kolegijos išskirtinumą – Lietuvoje kol kas šis segmentas neužimtas, jame prognozuojamas didelis specialistų poreikis. Ši kryptis siejasi ir su gastronomijos turizmu regione, tai padėtų pritraukti studentų iš kitų regionų. Naujosioms maisto technologijoms reikalingi kokybiški taikomieji moksliniai tyrimai.

Kauno kolegija ateityje sieks tapti ir taikomųjų mokslų universitetu. Neseniai Mokslo ir studijų įstatymu įtvirtinta, kad nuo 2028 m. stiprios kolegijos, pasiekusios gerų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos rezultatų, galėtų vykdyti profesinio magistro studijas ir taip tapti taikomųjų mokslų universitetais.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf.