2021 m. spalio 12 dieną Kauno kolegijoje nuotoliniu būdu organizuojama septintoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Inovatyvios (eko)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development, IECOTERD). 

Jau į tradicine tapusią konferenciją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymą diskutuoti susiburia mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių. Suvokiant, kad technologijos prasiskverbusios į įvairias gyvenimo sritis, konferencijoje dėmesys skiriamas inovatyvioms technologijoms plačiąja prasme: jų pritaikymui versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi.

Konferencijos dalyviams taikomas mokestis, išskyrus plenarinio posėdžio pranešėjus.

Konferencijos dalyvio statusas Konferencijos dalyvio mokestis
užsiregistravusiems

iki 2021 m. gegužės 12 d.

užsiregistravusiems

po 2021 m. gegužės 12 d.

Konferencijos dalyvis – pranešėjas 45 EUR 60 EUR
Konferencijos dalyvis – klausytojas 30 EUR 40 EUR

Kviečiame į konferenciją registruotis internetu iki 2021 m. gegužės 12 dienos. Rekvizitus mokėjimui galima rasti konferencijos interneto puslapyje.

Pranešimų pagrindu parengti ir atrinkti straipsniai, priklausomai nuo tematikos, bus publikuojami konferencijos e. leidinyje „Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development“ arba mokslo darbų leidinyje „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“.

Suredaguoti ir parengti naudojant APA citavimo stilių straipsniai priimami iki 2021 m. birželio 12 dienos. Straipsnius įkelti čia.

Šiais metais pirmą kartą bus leidžiamas elektroninis konferencijos pranešimų santraukų rinkinys. Pranešimų santraukos turi būti pateikiamos pildant registracijos formą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu iecoterd.conference@go.kauko.lt.