Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. kovo 16 d. (įskaitytinai) vyksta prašymų teikimas tikslinei išmokai, skirtai asmenims, turintiems negalią ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 2021 m. pavasario semestro pagrindinio priėmimo metu gauti.

Norintys gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, Fondo interneto tinklalapyje turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“ ir užpildyti el. prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildžius prašymą galima pretenduoti į tikslinę išmoką.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogą laikotarpi, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Valstybinio studijų fondo tikslinių išmokų konsultantę Astą Motiejūnienę, tel. nr. (8-5) 205 3961, mob. tel. nr. 8 615 17312 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas galima rasti čia.