Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. birželio 16 d. (įskaitytinai) vyksta prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS „PARAMA“) tikslinei išmokai 2023 m. pavasario semestro papildomo birželio mėn. priėmimo metu gauti. Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklapį prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2023 m. pavasario semestras-birželis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas rasite čia.

Kilus klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:
Asta Motiejūnienė
Tel.: 8 615 17312
El. p.: asta.motiejuniene@vsf.lt