Nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 14 d. (įskaitytinai) skelbiamas papildomas etapas socialinės stipendijos prašymams pildyti. Nespėję užpildyti prašymų anksčiau ar tik dabar įgiję teisę gauti socialinę stipendiją studentai pildyti prašymą gali IS „Parama“. Per papildomą priėmimą paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios mėnesius).

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje užpildžius nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2021 m. pavasario semestras_papildomas_kovas). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Į socialinę stipendiją pretenduoti gali studentai, kurie prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

 • atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas:
  1) pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
  2) pakartotinai studijuoja doktorantūroje, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jie buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis;
  3) pakartotinai studijuoja pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
  4) užsieniečiai, išskyrus užsienio lietuvius ir užsienio valstybių piliečius, kurių studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 3 akademines skolas;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinė stipendija – 6,5 BSI dydžiai, t. y., 260 € per mėnesį.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia.